Publicerad: 2023-05-24 16:33 | Uppdaterad: 2023-05-24 16:53

Ny studie undersöker attityderna hos hälso- och sjukvårdspersonal avseende spetspatienter

Therese Scott Duncan, post dok på institutionen för lärande, informatik, management och etik, har i en ny studie undersökt hur spetspatienters egenvård har tagits emot av hälso- och sjukvårdspersonal. Studien, ”Empowered patients and informal caregivers as partners? A survey study of healthcare professionals’ perceptions”, publicerades i tidskriften BMC Health Services Research.

porträtt av Therese Scott Duncan
Therese Scott Duncan. Foto: Ulf Sirborn

Vilka är de viktigaste resultaten i er studie?

- Hälso- och sjukvårdspersonalen som deltog upplever spetspatienter (patienter och närstående) som positivt och har viss erfarenhet av att lära sig ny kunskap av dem. Dock var det få av deltagarna som ansåg att dessa erfarenheter regelbundet följdes upp av deras arbetsplats. Negativa aspekter ansågs vara ökad ojämlikhet samt arbetsbörda, och positiva aspekter var spetspatienters stora engagemang i den kliniska arbetsplatsen även om det upplevdes svårt att involvera de som vill bli involverade, säger Therese Scott Duncan.

 

Varför resultaten är viktiga? 

- De positiva attityder hos hälso- och sjukvårdspersonalen ger bra förutsättningar för hälso- och sjukvårdssystemet att ta tillvara på spetspatienters kompetenser och få till en förändring i att nå en större delaktighet, och att kunna nå ett system skapat utifrån användarnas behov. Här kan spetspatienter gå före och hjälpa till att bygga ett hälso- och sjukvårdssystem som gynnar alla patienter och närstående, säger Therese.

 

Hur skulle er studie kunna påverka behandling och vård av patienter?

- Att komma närmare hälso- och sjukvården gör att patienter och närstående upplever en bättre kontroll över sin hälsa och vård. Att komma närmare patienterna ger professionen bättre förutsättningar att utföra en bättre vård, säger Therese.

 

Läs artikeln här