Publicerad: 2021-05-17 13:11 | Uppdaterad: 2021-05-17 13:13

Ny studie om vitamin B₃ som möjlig behandling mot glaukom

Närbild av ett öga.
Foto: Getty Images.

Glaukom innebär stor risk att förlora synen. Nu har forskare vid bland annat Karolinska Institutet och S:t Eriks Ögonsjukhus studerat effekterna av nikotinamid, vitamin B₃, på cell- och djurmodeller för glaukom. Studien som publicerats i Redox Biology kan få betydelse för framtida nervcellsskyddande terapi vid glaukom hos människor. Till hösten startar en klinisk prövning.

portrait of Pete Williams and James Tribble.
Pete Williams och James Tribble. Foto: Bildmakarna.

Cirka 80 miljoner människor i världen har glaukom, varav 100 000-200 000 i Sverige.

Vid glaukom skadas synnerven, som förbinder ögat med hjärnan, gradvis och ofta i samband med förhöjt ögontryck.

De behandlingar som finns är inriktade på att sänka trycket med ögondroppar eller operation. Trots dessa möjligheter är risken hög för blindhet på åtminstone ett öga.

De flesta som drabbas av glaukom är över 50 år och det finns en ärftligt förhöjd risk.

Fokus på nya behandlingar

Det är inte helt känt vad som orsakar degeneration av synnerven vid glaukom. Idag ligger forskningens fokus på att identifiera nya behandlingar som förhindrar att retinala ganglieceller, nervceller i näthinnan vars axoner utgör synnerven, dör och på att försöka återbilda nervfibrer i synnerven för att reparera synskadan.

Tidigare studier visar att den så kallade NAD-molekylen i näthinnan minskar med åldern och det gör retinala ganglieceller mer mottagliga för neurodegeneration. NAD är viktig för många grundläggande cellprocesser.

Att förhindra att NAD utarmas genom att tillföra en form av vitamin B₃ kallad nikotinamid (en föregångare till NAD) har en kraftfull glaukom-förebyggande effekt i djurmodeller med glaukom. De har också visat att förhöjda NAD-nivåer genom tillförsel av nikotinamid kan förbättra synen hos patienter med glaukom.

Flera skyddande effekter 

I en stor internationell studie har forskare vid bland annat Karolinska Institutet, S:t Eriks Ögonsjukhus, Singapore National Eye Center, Singapore, och Cardiff University i Storbritannien undersökt flera effekter av nikotinamid på synsystemet under både normala förhållanden och vid glaukom. 

– Vi har i ytterligare cell- och djurmodeller bekräftat att nikotinamid skyddar nervcellerna vid glaukom, men även vid neurodegeneration i allmänhet. Vi har också utvecklat tekniker för att undersöka NADs och andra essentiella metaboliters ämnesomsättning i synsystemet. Dessutom har vi visat att tillförsel av nikotinamid har få biverkningar, men ger en robust förändring av sjukdomens metaboliska profil hos djur som lätt drabbas av glaukom, säger studiens försteförfattare James Tribble, forskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, och vid Pete Williams laboratorium på S:t Eriks ögonsjukhus.

Forskarnas arbete har bland annat resulterat i flera verktyg för att undersöka nikotinamids skyddande effekt.

– Med hjälp av dessa plattformar har vi fastställt att nikotinamid ger många neuroprotektiva effekter. Dessa innefattar buffring, förhindrande av metabolisk stress, samt ökad mitokondriernas storlek och rörlighet med en miljö där retinala ganglieceller är mindre mottagliga för glaukomrelaterade påfrestningar. Detta stödjer uppfattningen om nyttan med långvarig nikotinamidbehandling som nervcellsskyddande terapi till glaukompatienter, säger Pete Williams, forskarassistent och forskargruppsledare för glaukom vid institutionen klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, och S:t Eriks Ögonsjukhus, och studiens sisteförfattare.

Hösten 2021 börjar en lång klinisk prövning med nikotinamid vid glaukom, under ledning av Umeå universitet, Karolinska Institutet och S:t Eriks Ögonsjukhus.

– Det vi hittills har visat i cell- och djurmodeller kommer nu att föras över till patienter i den svenska hälso- och sjukvården, vilket visar på vårt engagemang för att skapa kliniska glaukombehandlingar, säger Pete Williams. 

Forskningen har finansierats av bland annat Vetenskapsrådet, Karolinska Institutet och S:t Eriks Ögonsjukhus filantropiska donationer. Det finns inga rapporterade intressekonflikter.

Artikeln bygger på ett pressmeddelande från S:t Eriks Ögonsjukhus.

Publikation

Nicotinamide provides neuroprotection in glaucoma by protecting against mitochondrial and metabolic dysfunction, James R Tribble, Amin Otmani, Shanshan Sun, Sevannah A Ellis, Gloria Cimaglia, Rupali Vohra, Melissa Jöe, Emma Lardner, Abinaya P Venkataraman, Alberto Domínguez-Vicent, Eirini Kokkali, Seungsoo Rho, Gauti Jóhannesson, Robert W Burgess, Peter G Fuerst, Rune Brautaset, Miriam Kolko, James E Morgan, Jonathan G Crowston, Marcela Votruba och Pete A Williams, Redox Biology, online 24 april 2021, doi: 10.1016/j.redox.2021.101988.

Om den kliniska studien

Endast patienter med nyupptäckt och obehandlat glaukom kommer att inkluderas i den kliniska studien. Antingen kan då patientens ögonläkare remittera till S:t Eriks Ögonsjukhus, eller så kan patientens optiker, vid misstanke om glaukom, remittera till Karolinska Institutets optikermottagning vid S:t Eriks Ögonsjukhus.