Publicerad: 2018-04-12 07:00 | Uppdaterad: 2018-04-12 10:29

Ny mutation bakom hjärtsvikt identifierad

En internationell forskargrupp med forskare från bland annat Karolinska Institutet har funnit en ny mutation som är vanligare hos befolkningen i Sydasien och som ökar risken för hjärtmuskelsjukdom och hjärtsvikt. Fyndet, som presenteras i den vetenskapliga tidskriften JAMA Cardiology, kan leda till förbättrade behandlingsmöjligheter för ett stort antal patienter.

Fyra procent av alla sydasiater, runt 100 miljoner individer, bär på en mutation i genen MYBPC3. Denna mutation är kopplad till ökad risk för hjärtmuskelsjukdom och hjärtsvikt, men i mycket varierande utsträckning. En internationell forskargrupp har därför försökt ta reda på om det finns ytterligare genförändringar som bidrar till riskökningen och som kan förklara denna inkonsekvens.

Genom att analysera genetiska data från sydasiater som flyttat till USA, upptäckte forskarna att 10 procent av de individer som bar på den redan kända mutationen även bar på ytterligare en mutation i MYBPC3-genen. Denna kombination av mutationer kunde kopplas till kliniska fynd som ökar risken för hjärtsjukdom. Resultaten kan få betydelse för utvecklingen av skräddarsydda behandlingar.

10 miljoner människor

– Våra resultat tyder på att runt 10 miljoner människor världen över bär på denna nyfunna mutation och att den troligen ligger bakom den ökade risken för hjärtsjukdom som kopplats ihop med den tidigare kända MYBPC3-mutationen. Den här undergruppen av patienter kan få nytta av nya, skräddarsydda läkemedel som är anpassade för patienter med just dessa genvarianter, säger Ralph Knöll, adjungerad professor vid Karolinska Institutet/AstraZeneca Integrated Cardio Metabolic Centre (ICMC) och institutionen för medicin, Huddinge, Karolinska Institutet.

Studien involverade forskare från bland annat Karolinska Institutet, AstraZeneca, University of Cincinnati och National Heart Research Institute Singapore. Forskningen finansierades av American Heart Association Cardiovascular Genome-Phenome Study, AstraZeneca, Inc., National Institutes of Health (NIH), National Research Foundation Singapore, National Medical Research Council i Singapore, Goh Foundation/Duke-NUS Graduate Medical School, SingHealth Foundation, Biomedical Research Council Singapore, Fondation LeDucq, Deutsche Forschungsgemeinschaft, och Hjärt-Lungfonden.

Publikation

“Association of Cardiomyopathy With MYBPC3 D389V And MYBPC3Δ25bp Intronic Deletion in South Asian Descendants”
Shiv Kumar Viswanathan, Megan J. Puckelwartz, Ashish Mehta, Chrishan J.A. Ramachandra, Aravindakshan Jagadeesan, Regina Fritsche-Danielson, Ratan V. Bhat, Philip Wong, Sangeetha Kandoi, Jennifer A. Schwanekamp, Gina Kuffel, Lorenzo L. Pesce, Michael J. Zilliox, Nalla B. Durai, Rama Shanker Verma, Robert E. Molokie, Domodhar P. Suresh, Philip R. Khoury, Annie Thomas, Thriveni Sanagala, Hak Chiaw Tang, Richard C. Becker, Ralph Knöll, Winston Shim, Elizabeth M. McNally, och Sakthivel Sadayappan
JAMA Cardiology, online 11 april 2018, doi: 10.1001/jamacardio.2018.0618