Publicerad: 2015-06-18 08:00 | Uppdaterad: 2015-09-07 15:43

Ny mekanism bakom manlig infertilitet upptäckt

En ny studie ledd från Karolinska Institutet kopplar manlig infertilitet till autoimmun inflammation i prostata. Fynden publiceras i tidskriften Science Translational Medicine.

Ofrivillig barnlöshet är vanligt och beror i hälften av fallen på infertilitet hos mannen. Manlig infertilitet kan ha många orsaker, men ofta hittar man ingen förklaring. I den aktuella studien har forskarna hittat en förklaring till nedsatt fertilitet hos personer med autoimmun polyendokrint syndrom typ 1, APS1. Sjukdomen ger en ökad benägenhet för autoimmun sjukdom, det vill säga att immunförsvaret angriper och skadar den egna kroppen, och används ofta som modell för autoimmun sjukdom i stort.

Infertilitet är vanligt hos både män och kvinnor med sjukdomen. Medan infertilitet hos kvinnor med APS1 orsakas av autoimmunitet mot äggstockarna har orsaken till infertilitet hos männen varit okänd. Forskarna bakom den nya studien undrade om manlig infertilitet kunde förklaras av autoimmunitet mot någon del av de manliga könsorganen och undersökte därför immunsvaret hos 93 män och kvinnor med APS1.

– Vi fann att immunförsvaret hos en stor grupp patienter reagerade mot ett protein som bildas uteslutande i prostata, nämligen mot enzymet transglutaminas 4. Vi kunde konstatera att det var enbart män som reagerade mot transglutaminas 4 och dessutom att immunreaktionen uppkom först i samband med pubertet, efter att prostatakörteln mognat. Intressant nog har tidigare arbeten i möss visat att transglutaminas 4 har en viktig roll för manlig fertilitet, säger studiens försteförfattare Nils Landegren vid institutionen för medicin, Solna, vid Karolinska Institutet.

Möss med samma gendefekt

För att bättre förstå upptäckten undersökte forskarna djurmodellen för APS1, det vill säga möss med samma gendefekt som finns hos patienter med APS1. Forskarna fann att hanmössen spontant fick en inflammatorisk sjukdom i prostata, en så kallad prostatit, och att de även reagerade mot transglutaminas 4.

– Fynden är viktiga för att de visar på en ny sjukdomsmekanism för manlig infertilitet. Det behövs dock fortsatta studier för att förstå betydelsen av autoimmun prostatit vid infertilitet hos män i befolkningen i stort, säger Nils Landegren.

Forskarna som deltagit i arbetet är verksamma vid bland annat Karolinska Institutet, Uppsala Universitet, SciLifeLab, Stanford University och University of California San Francisco. Forskningsledare har varit professor Olle Kämpe vid institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet. Arbetet har finansierats med anslag från Vetenskapsrådet, Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelse, Forskningsrådet Formas och Novo Nordisk fonden, the National Organization for Rare Disorders och National Institutes of Health.

Publikation

Transglutaminase 4 as a prostate autoantigen in male subfertility
N. Landegren, D. Sharon, A. K. Shum, I. S. Khan, K. J. Fasano, Å. Hallgren, C. Kampf, E. Freyhult, B. Ardesjö-Lundgren, M. Alimohammadi, S. Rathsman, J. F. Ludvigsson, D. Lundh, R. Motrich, V. Rivero, L. Fong, A. Giwercman, J. Gustafsson, J. Perheentupa, E. S. Husebye, M. S. Anderson, M. Snyder, O. Kämpe
Science Translational Medicine, Vol 7 Issue 292 292ra101 (2015), online 17 June 2015.