Publicerad: 2024-02-29 15:40 | Uppdaterad: 2024-03-01 10:50

Ny insikt om c-MYC-protein kan bana väg för nya cancerbehandlingar

dekorativ bild
AlphaFold förutspådd struktur av c-MYC. Foto: AlphaFold Protein Structure Database

I en studie publicerad i Nature Communications har KI-forskare avslöjat en fascinerande upptäckt som kan vara viktig vid cancerbehandlingar. Denna nya insikt handlar om c-MYC, en proteinkomponent som är central för cancerutveckling.

Vad visar studien?

Dilraj Lama
Dilraj Lama. Foto: Carmine Cerrato

–  Vår studie påvisar ett kameleontliknande segment i c-MYC-proteinet. Detta segment alternerar mellan en öppen och en stängd form. I sin utsträckta form är proteinet aktivt och segmentet interagerar med andra proteiner och driver cancerutveckling. Men här kommer det spännande: Genom att låsa detta segment i sin kompakta form kan vi stänga av c-MYC proteinets funktioner, vilket erbjuder en ny strategi för att potentiellt hämma cancerutveckling, säger forskaren Dilraj Lama vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Karolinska Institutet och studiens försteförfattare.  

Marie Arsenian-Henriksson
Marie Arsenian-Henriksson Foto: Privat

Varför är resultaten viktiga? 

– c-MYC är kopplat till majoriteten av alla cancerformer. Dess dynamiska struktur har gjort det svårt att utforma läkemedel för att påverka proteinets funktion, säger professor Marie Arsenian Henriksson och fortsätter:

– Vårt genombrott genom identifiering av en switch mellan den aktiva och inaktiva strukturen av c-MYC möjliggör att tämja denna “omkopplare” genom att screena för små molekyler som endera bryter bindingen till andra proteiner alternativt låser c-MYC i den inaktiva formen

Michael Landreh
Michael Landreh Foto: Privat bild

Hur genomfördes studien? 

– I ett tvärvetenskapligt samarbete kombinerade vi datormodeller med laboratorieexperiment. Vi fokuserade på c-MYC, det mest kända cancerproteinet och identifierade den föränderliga strukturen. Genom simuleringar lokaliserade vi det transformerande området. Därefter använde vi masspektrometri och cellstudier för att påvisa att en speciellt designad molekyl kan låsa detta område i en inaktiv form, vilket stänger av c-MYC:s kommunikationslinjer – ett avgörande steg för utvecklingen av cancerterapier, säger lektor Michael Landreh och fortsätter:

– Denna approach kan även omsättas för andra proteinet och inte endast för att bekämpa cancer, utan också för att rikta in sig på liknande proteiner som är involverade i andra sjukdomar. 

Forskningen finansierades huvudsakligen av Vetenskapsrådet och Cancerfonden. Forskarna uppger att det inte finns några intressekonflikter.  

Publikation

A druggable conformational switch in the c-MYC transactivation domain”, Dilraj Lama, Thibault Vosselman, Cagla Sahin, Judit Liaño-Pons, Carmine P. Cerrato, Lennart Nilsson, Kaare Teilum, David P. Lane, Michael Landreh, Marie Arsenian Henriksson, Nature Communications, online 29 februari 2024.