Publicerad: 2020-11-18 10:29 | Uppdaterad: 2020-11-18 16:07

Ny IMM-rapport: Miljöfaktorer och levnadsvanor relaterade till utvecklandet av diabetes

IMM-rapport nr 1/2020

Kunskap om hur levnadsvanor och miljöfaktorer påverkar risken att utveckla diabetes är viktig eftersom dessa faktorer går att påverka och därmed kan bidra till att minska insjuknandet.

IMM-rapport: Miljöfaktorer och levnadsvanor relaterade till utvecklandet av diabetes

Diabetes är en vanlig sjukdom vars förekomst ökar i Sverige liksom i resten av världen. Vi vet att flera former av diabetes orsakas av en kombination av genetiska och miljömässiga faktorer. Framför allt livsstilsfaktorer som övervikt och stillasittande har stor betydelse för utvecklandet av typ 2-diabetes. Vid sidan av kända riskfaktorer har man på senare år även diskuterat om miljöfaktorer kan påverka utvecklandet av typ 2-diabetes, men här är kunskapsunderlaget mer begränsat.

För att öka kunskapen inom området har forskare vid IMM tagit fram en kunskapssammanställning inom området. De levnadsvanor som berörs är övervikt, fysisk aktivitet, tobaksbruk och kostvanor. Bland miljöfaktorer behandlas vissa kemikalier, metaller, luftföroreningar, buller, samt mängden grönska i närområdet. Betydelsen av infektioner diskuteras också i relation till autoimmun diabetes.


Ladda ner rapporten

Länk till fullständig rapport (PDF)

Länk till svensk sammanfattning (PDF)

Beställ den tryckta rapporten (85 kr)

Kontaktperson

Profile image

Sofia Carlsson

Universitetslektor