Publicerad: 2016-08-18 15:58 | Uppdaterad: 2016-08-30 11:05

Ny forskning motbevisar snäll fettväv

Tidigare forskning har visat att personer med fetma uppvisar stora skillnader när det gäller riskfaktorer för typ 2-diabetes. Med detta som grund har vissa talat om förekomsten av hälsosam fetma. Nu visar ny forskning vid Karolinska Institutet att någon sådan snäll fettväv sannolikt inte existerar.

I en studie ledda av professorerna Mikael Rydén och Peter Arnér samt Dr Carsten Daub gjordes globala transkriptionsstudier hos ett stort antal normalviktiga samt hos feta personer som var insulinkänsliga el insulinresistenta. Fettbiopsier togs före och efter en clamp där insulinnivåerna var höga. Forskarlaget kunde då se hur genuttrycket reglerades av ett av våra viktigaste hormon som normalt frisätts i högre mängd i samband med måltid.

– Vår hypotes var att skillnaderna mellan de tre grupperna skulle accentueras efter insulinstimulering. Till vår förvåning fann vi att den största skillnaden i själva verket berodde på om personen var fet eller ej, inte vad man hade för insulinkänslighet, säger professor Mikael Rydén.

Ett litet antal gener skiljde förvisso de två feta grupperna och dessa är intressanta att studera vidare, enligt professor Rydén. Sammantaget talar gruppens resultat för att det inte finns någon ”snäll” fettväv, åtminstone inte underhudsfettet på magen som studerades i detta fall.

– Det kan betyda att alla feta, oavsett metabola komplikationer behöver gå ner i vikt. Detta överensstämmer med nyligen publicerade metanalyser som visar att även feta med så kallad hälsosam fetma har en ökad risk för kardiovaskulär sjukdom, avslutar professor Rydén.

Forskningen har finansierats med anslag från bland annat Novo Nordisk Foundation, Vetenskapsrådet, Stockholms läns landsting, Familjen Erling Perssons Stiftelse, Karolinska Institutets strategiska forskningsprogram för Diabetes och Centrum för innovativ medicin (CIMED).

Publikation
The Adipose Transcriptional Response to Insulin Is Determined by Obesity, Not Insulin Sensitivity
Mikael Rydén, Olga Hrydziuszko, Enrichetta Mileti, Amitha Raman, Jette Bornholdt, Mette Boyd, Eva Toft, Veronica Qvist, Erik Näslund, Anders Thorell, Daniel P. Andersson, Ingrid Dahlman, Hui Gao, Albin Sandelin, Carsten O. Daub, Peter Arnér.
Cell Reports, online 18 augusti 2016, doi: 10.1016/j.celrep.2016.07.070