Publicerad: 2022-08-26 11:21 | Uppdaterad: 2022-08-26 11:31

Ny behandlingsprincip mot kroniska hepatit B- och D-virusinfektioner

Bild: Getty Images
Virusen hepatit B och D är betydande orsaker till allvarlig leverskada och levercancer. Bild: Getty Images

En ny immunologisk behandling mot hepatit B- och D-virus, som båda kan orsaka levercancer, visar hoppfulla resultat i djurmodeller. Behandlingen utvecklas av forskare vid Karolinska Institutet och resultaten har publicerats i tidskriften Gut.

Kroniska infektioner av virusen hepatit B (HBV) och hepatit D (HDV) är betydande orsaker till allvarlig leverskada och levercancer.

Det finns vaccin mot hepatit B, men över 250 miljoner människor är idag kroniskt infekterade. Behandlingen som då finns leder sällan till att infektionen försvinner helt, vilket innebär att risken för leverpåverkan finns kvar. Dagens behandling mot kronisk hepatit D-infektion botar bara ungefär en fjärdedel av patienterna.

Ett bestående behandlingssvar

Forskare vid Karolinska Institutet utvecklar därför en ny typ av behandling som förhoppningsvis ska ge ett bestående behandlingssvar mot båda virus.

Behandlingen består av två komponenter som ska påverka immunförsvaret på olika sätt. Först ges ett DNA-baserat vaccin som aktiverar produktionen av neutraliserande antikroppar och T-celler mot båda virus. Därefter ges upprepade doser av ett proteinbaserat vaccin, vilket förstärker aktiveringen av immunförsvaret.

Den nu publicerade studien visar att behandlingen kan skydda odlade celler mot HBV- och HDV-infektion. När behandlingen gavs till möss som bär på delar av hepatit B- och D-virus, vilket liknar en kronisk HBV-infektion, bildade djuren de önskade antikropparna och T-cellerna i höga nivåer.

Vidare kunde antikroppar från möss som fått behandlingen skydda möss som bär på mänskliga leverceller mot samtidig infektion med HBV och HDV. Dessutom kunde dessa antikroppar skydda möss med kronisk HBV-infektion mot HDV-infektion. Det är av särskild betydelse eftersom just patienter med kronisk HBV-infektion är de som riskerar att bli allvarligt sjuka om de infekteras med HDV.

Visar att det är en framkomlig väg

Porträtt av professro Matti Sällberg. Foto: Andreas Andersson
Matti Sällberg. Foto: Andreas Andersson

– Det är lovande resultat. Studien visar att det här är en framkomlig väg och gör att vi vill fortsätta att utveckla den här behandlingen för användning på människa. Nu optimerar vi den proteinbaserade delen för att möjliggöra storskalig produktion enligt läkemedelsstandard, för att sedan göra de sista säkerhetsstudierna innan vi kan ansöka om en första studie på människa, säger Matti Sällberg, professor vid institutionen för laboratoriemedicin vid Karolinska Institutet och en av studiens två sisteförfattare.

Behandlingen har utvecklats vid institutionen för laboratoriemedicin vid Karolinska Institutet. Testerna i cellkultur gjordes i samarbete med Heidelberg University i Tyskland och försöken i möss som bär på mänskliga leverceller gjordes i samarbete med Ghent University i Belgien.

Forskningen har finansierats av Cancerfonden, Vetenskapsrådet, Vinnova, CIMED, Horizon 2020 och ALF-medel från Region Stockholm.

Matti Sallberg och medförfattaren Lars Frelin är grundare och aktieägare i Svenska Vaccinfabriken Produktion AB som äger patentansökningar för behandlingen. Övriga forskare rapporterar inga potentiella intressekonflikter.

Publikation

”Novel prime-boost immune-based therapy inhibiting both hepatitis B and D virus infections”, Rani Burm, Panagiota Maravelia, Gustaf Ahlen, Sandra Ciesek, Noelia Caro Perez, Anna Pasetto, Stephan Urban, Freya Van Houtte, Lieven Verhoye, Heiner Wedemeyer, Magnus Johansson, Lars Frelin, Matti Sällberg, Philip Meuleman, Gut, publicerad online 17 augusti 2022, doi:10.1136/gutjnl-2022-327216.