Publicerad: 2016-11-07 12:53 | Uppdaterad: 2020-09-07 11:33

Ny avhandling om kombinerad behandling vid mild typ-2 diabetes

Henrik Wagner vid gruppen Tillväxt och metabolism försvarar sin avhandling "Factors potentially influencing pathogenetic mechanisms and hyperglycemia in pre-diabetes and type 2 diabetes : clinical studies in human" den 11 november 2016. Huvudhandledare är docent Michael Alvarsson.

Vad handlar din avhandling om?

Vi har undersökt effekt och mekanismer av några olika intressanta behandlingar och interventioner vid typ-2 diabetes och prediabetes.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Kombinerad behandling med fysisk träning och α-glukosidashämmaren akarbos visade sig bättre än enbart träning vid mild typ-2 diabetes, mätt som effekt på hyperglykemi och total riskfaktorprofil. Expression av genen för angiogenesfaktorn VEGF i muskel kan ha betydelse för kliniskt svar på träning, mätt som insulinkänslighet och glykemisk kontroll. Hos individer med insulinresistens gav blockering av endothelin-1 receptorer ett ökat glukosupptag i skelettmuskel, en effekt som in vitro verkade vara en direkt effekt av endothelin-1 på muskelceller. Slutligen så fann vi ingen effekt av D-vitaminbehandling vid prediabetes eller kostbehandlad typ-2 diabetes beträffande insulinsekretion eller insulinresistens.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Kombinationsbehandling med fysisk träning och akarbos kan vara ett attraktivt behandlingsval vid mild typ-2 diabetes. VEGF och endothelin-1 kan utgöra möjliga framtida så kallade 'drug-targets' för att påverka insulinresistens. Behandling med D-vitamin verkar dock inte ha någon plats i behandling av prediabetes eller mild typ-2 diabetes.

Vilka mål har du för framtiden?

Jag hoppas kunna fortsätta göra klinisk forskning inom diabetesområdet, gärna med fokus på effekter av interventioner på insulinsekretion och insulinresistens.

Disputation

Fredagen den 11 november 2016 kl 09:00, sal Eken S2:02, Norrbacka, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, mer information i kalendern

Avhandling

Factors potentially influencing pathogenetic mechanisms and hyperglycemia in pre-diabetes and type 2 diabetes : clinical studies in human