Publicerad: 2017-02-06 15:37 | Uppdaterad: 2017-02-08 20:21

Njursjukdom hos plantagearbetare – skador synas av KI-forskare

Dåliga arbetsförhållanden i varmt klimat med upprepad vätske- och mineralbrist är sannolikt det som orsakar den kroniska njursjukdomen mesoamerikansk nefropati, som drabbar jordbruksarbetare i Centralamerika och Mexiko. Det konstaterar forskare vid Karolinska Institutet i samarbete med forskare från Nicaragua och El Salvador. I studien, som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften American Journal of Kidney Diseases, har forskarna tittat närmare på njurvävnaden hos de drabbade.

Mesoamerikansk nefropati är en kronisk njursjukdom som drabbar många män i Centralamerika, som arbetar med fysiskt arbete på landsbygden i hett klimat. De senaste 20 åren har flera regioner i Centralamerika fått se en dramatisk ökning av kronisk njursjukdom, som inte har en koppling till diabetes eller högt blodtryck. I vissa byar i El Salvador är upp till 18 procent av männen i arbetsför ålder drabbade. Kronisk njursjukdom var den näst vanligaste dödsorsaken bland män i landet 2009. Det flesta, men inte alla, är unga män som arbetar på plantager, i huvudsak sockerrörsplantage.
– Detta är ett allvarligt hälsoproblem som förtjänar uppmärksamhet, forskning och förebyggande insatser, säger Julia Wijkström, doktorand vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik och huvudförfattare till studien.

Tillsammans med andra forskare från Karolinska Institutet, Nicaragua och El Salvador, har hon studerat njurbiopsier, blod- och urinprov från 19 sockerrörsarbetare med mesoamerikansk nefropati i Nicaragua. Hon har även följt upp hur sjukdomen påverkar njurfunktionen långsiktigt hos patienter med mesoamerikansk nefropati i Nicaragua och El Salvador. Resultatet visar att personer med mesoamerikansk nefropati har en unik vävnadsbild i njurbiopsier med tecken till syrebrist i njurens kärlnystan och kroniska skador i njurvävnaden men normala kärlstrukturer. Patienterna uppvisar ofta rubbningar i blodets saltbalans med låga nivåer av natrium, kalium och magnesium. Fynden överensstämmer med vad forskargruppen tidigare visat i en mindre studie av njursjuka plantagearbetare i El Salvador.

Studien visar också att de drabbades njurfunktion, i de flesta fall, fortsätter att försämras även om de slutar att utsätta sig för uttorkning i den här arbetsmiljön. Att förebygga och upptäcka symtom på sjukdomen tidigt är därför viktigt.
– Bland forskare ökar långsamt medvetandet om sjukdomen och det gäller också de lokala hälsomyndigheterna. Man har identifierat att en stark riskfaktor för att utveckla denna njursjukdom är hårt fysiskt arbete i varmt klimat, där sannolikt upprepad vätskebrist och mineralbrist driver sjukdomsutvecklingen. Det finns rapporter från andra delar av världen med varmt klimat om en ökad förekomst av kronisk njursjukdom och det kan mycket väl vara så att detta kan vara en global epidemi som tar fart i takt med den globala uppvärmningen, säger Julia Wijkström.

Studien har finansierats av ALF-projektmedel, Holländska Nationella postkodlotteriet genom La Isla Foundation och Martin Rinds stiftelse.

Text: Maja Lundbäck

Publikation

Renal Morphology, Clinical Findings, and Progression Rate in Mesoamerican Nephropathy
Julia Wijkström, Marvin Gonzalez-Quiroz, Mario Hernandez, Zulma Trujillo, Kjell Hultenby, Anneli Ring, Magnus Söderberg, Aurora Aragon, Carl-Gustaf Elinder, och Annika Wernerson.
American Journal of Kidney Diseases, publicerad online 23 januari, 2017, DOI:10.1053/j.ajkd.2016.10.036