Publicerad: 2016-01-14 08:00 | Uppdaterad: 2016-01-14 10:50

Myggnät säkert vid operation mot ljumskbråck

Steriliserade myggnät kan ersätta kostsamma medicinska bråcknät vid operation mot ljumskbråck utan ökad risk för patienterna. Myggnäten är därmed ett bra alternativ för de närmare 200 miljoner människor i låginkomstländer som lider av obehandlat ljumskbråck. Det visar resultaten av ett svensk-ugandiskt forskningsprojekt som presenteras i den ansedda tidskriften New England Journal of Medicine.

Ett ljumskbråck är en defekt eller ett hål i bukväggen i ljumsken, där bukfett, tarmar och ibland även andra bukorgan kan pressas ut och hamna som i en säck utanför bukhålan. Ljumskbråck är en vanlig kirurgisk åkomma i både hög- och låginkomstländer. Den enda effektiva behandlingen är kirurgisk. Utan operation kan ljumskbråck orsaka mycket lidande, framförallt i form av smärta. Livsfarliga komplikationer kan tillstöta och cirka 40 000 människor dör årligen av dessa.

Operation för ljumskbråck är också världens vanligaste operation, med cirka 20 miljoner genomförda ingrepp om året. Men närmare 200 miljoner människor med ljumskbråck opereras inte – och de allra flesta av dessa lever i fattigare delar av världen. De som trots allt får en operation opereras med sämre tekniker än i höginkomstländer. En bidragande orsak till att alltför få människor i låginkomstländer får chans till fungerande behandling är att de vetenskapligt utvärderade bråcknät som finns på marknaden är mycket dyra.

– De kommersiella bråcknäten kostar 100 dollar eller mer, vilket är för dyrt för sjukvårdssystemen och de människor som lever i fattiga länder. Istället har man använt myggnät på flera håll, men om dessa är effektiva och säkra har fram till nu inte utvärderats i tillräcklig utsträckning för att kunna rekommenderas, säger Jenny Löfgren, läkare och forskare vid institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap vid Umeå universitet.

Tillsammans med kollegor vid bland annat Karolinska Institutet och Makerere University i Uganda har hon därför genomfört en större randomiserad klinisk prövning, där ett myggnät har jämförts med ett vanligt kommersiellt bråcknät vid ljumskbråcksoperation. I studien som nu alltså publiceras i New England Journal of Medicine ingick drygt 300 vuxna män från landsbygden i östra Uganda som slumpvis valdes ut för operation med den ena eller andra typen av nät. Operationerna genomfördes av fyra erfarna kirurger vid Kamuli Mission Hospital. Patienterna följdes sedan under ett år avseende patientnöjdhet, eventuella komplikationer efter operationen eller nya ljumskbråck.

Ingen skillnad sågs

Resultaten visar att de komplikationer som uppkom efter operationerna vanligen var av lindrig art och ingen skillnad sågs mellan grupperna. Även patientnöjdheten låg på samma nivå i de olika grupperna. Bara en enda patient i myggnätsgruppen drabbades av återfall. Sammantaget visar utvärderingen enligt forskarna att steriliserade myggnät mycket väl kan användas vid bråckkirurgi utan kompromisser när det gäller patientsäkerhet och effektivitet i behandlingen.

– Dessa resultat har mycket stor potentiell nytta för de många miljoner människor som inte har tillgång till god kirurgisk vård för sina ljumskbråck. Nästa steg blir att motivera ökad resursfördelning för att behandla fler bråckpatienter och att planera för hur myggnät ska kunna användas vid bråckkirurgi mer storskaligt, säger Andreas Wladis, kirurg och docent vid institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset vid Karolinska Institutet och projektledare för studien.

Den aktuella artikeln ingår som en del i Jenny Löfgrens doktorsavhandling som nyligen försvarades vid Umeå universitet. Forskningen har finansierats med anslag från bland annat Svenska Läkaresällskapet, Vetenskapsrådet, Rotary i Sverige, Svenska kyrkan och Capios Forskningsstiftelse. Flera svenska sjukhus och företag har också bidragit med donationer av eller rabatterade priser på utrustning.

Publikation

A randomized trial of low cost mesh in groin hernia repair
Jenny Löfgren, Pär Nordin, Charles Ibingira, Alphonsus Matovu, Edward Galiwango, Andreas Wladis
NEJM 14 January 2016, doi: 10.1056/NEJMoa1505126