Publicerad: 2017-02-16 13:33 | Uppdaterad: 2017-02-16 13:35

Myggnät mot ljumskbråck kan ge bättre vård utan extra kostnad

Steriliserade myggnät istället för kommersiella medicinska nät vid operation mot ljumskbråck öppnar möjligheter för förbättrad vård utan ökade kostnader för sjukvården i låginkomstländer. Det visar en studie som forskare vid Karolinska Institutet och universiteten i Umeå och Makerere gjort på landsbygden i Uganda.

Jenny LöfgrenResultaten presenteras i British Journal of Surgery och är en uppföljning på tidigare studier, som fastslagit att steriliserade myggnät är lika säkra som kommersiella nät vid operationer mot ljumskbråck.

Operation vid ljumskbråck är en av världens vanligaste operationer, med cirka 20 miljoner genomförda ingrepp om året. Medicinska bråcknät som används rutinmässigt i höginkomstländer är mycket dyra i låginkomstländer där de ofta kostar över 1000kr styck. Av den anledningen opereras patienter i dessa länder inte med nät. Utan operation kan ljumskbråck orsaka mycket lidande, framförallt i form av smärta. Livsfarliga komplikationer kan tillstöta och cirka 40 000 människor dör årligen av dessa.

Mycket kostnadseffektivt

Resultaten i den hälsoekonomiska analysen som nu publiceras visar att ljumskbråcksoperation med ett steriliserat myggnät i lokalbedövning kan genomföras till en låg kostnad och att det är mycket kostnadseffektivt. Kostnader som tagits med i analysen är de för personal, lokaler, utrustning, mediciner, material och overhead.

Skillnaden beroende på val av nät är över 120 dollar (över 1000 kronor) per operation. Med myggnät kostar operationen inte mer än den rutinkirurgi utan nät som utförs idag. Detta innebär att operation med nät bör kunna göras tillgänglig för de miljontals människor som lider av bråck i världens fattigare länder. Detta skulle medföra mycket stor patientnytta.

Lokala kirurgiska team

Studien genomfördes som ett internationellt samarbete mellan svenska och ugandiska forskare. När kostnader för de svenska deltagarna i samband med operationerna tas med i den hälsoekonomiska analysen framgår det att kostnaden per operation ökar drastiskt. En slutsats av detta är att rutinkirurgi ska utföras av lokala kirurgiska team. Internationella samarbeten bör som huvudsakligt syfte ha att hjälpa till med kirurgisk utbildning där det behövs.

– Nu när vi vet att högkvalitativ vård vid ljumskbråck kan erbjudas till en låg kostnad i låginkomstmiljöer är det hög tid att vi flyttar fram våra positioner, så att de många miljoner människor som lider av ljumskbråck i dessa områden i världen får hjälp. Under den närmaste tiden framöver måste vi lägga fokus på implementering, satsning på patientsäkerhet, kunskapsöverföring och träning av vårdpersonal, säger Jenny Löfgren, läkare och forskare vid Karolinska Institutet och Umeå universitet, som lett studien.

Forskningen har finansierats med anslag från FoU-enheten Region Jämtland Härjedalen, Vetenskapsrådet, Capio Foundation, Svenska Läkaresällskapet samt Rotary.

Publikation

Cost-effectiveness of groin hernia repair with commercial versus low-cost mesh in a low-income country
J. Löfgren, A. Matovu, A. Wladis, C. Ibingira, P. Nordin, E. Galiwango and B. Forsberg
Journal of British Surgery, online 16 February 2017, doi: 10.1002/bjs.10483.