Publicerad: 2022-07-01 11:12 | Uppdaterad: 2022-07-01 11:46

Mottagare av CIMED projektbidrag 2023-2025

funding
Foto: N/A

Vi gratulerar dessa duktiga forskare vid MedH och Campus Flemingsberg som mottagit CIMED:s projektbidrag under perioden 2023-2025.

CIMED projektbidrag 2023-2025 – Junior

Andreas Björklund (CIM)
Projekttitel: Fas I/II prövning med adaptiva NK-celler mot högrisk myelodysplastiskt syndrom och akut myeloisk leukemi

Angélica Cuapio Gómez (CIM)
Projekttitel: Natural killer cells as fate determinants of the adaptive immune response following vaccination

Chris Tibbitt (CIM)
Projekttitel: Delineating the metabolic programs of tissue resident type 2 lymphocytes for identification of novel treatment targets and patient stratification in asthma

Martin Ivarsson (CIM)
Projekttitel: Uterine immune cell profiling of patients with early pregnancy bleeding

Ping Chen (CIM)
Projekttitel: Developing and employing data-driven strategies to decipher the roles of monocytes in non-alcoholic fatty liver disease progression

Emma Svennberg (Hjärt-Lung sjukdomar)
Projekttitel: Användning av Artificiell Intelligens för att kunna predicera förmaksflimmer och dess följdsjukdomar

Erik von Seth (Gastroenterologi och reumatologi)
Projekttitel: Inflammation and malignancy in the biliary tree - exploring new endoscopic techniques for diagnostics and pathogenesis

Hannes Hagström (Gastroenterologi och reumatologi)
Projekttitel: Förbättrad diagnostik och prognostisering vid fettlever

CIMED projektbidrag  2023-2025 – Senior

Anna Norrby-Teglund (CIM)
Projekttitel: Data-driven Precision Medicine in Sepsis

Mikael Rydén (Endokrinologi)
Projekttitel: Translational studies to understand the mechanisms underlying insulin resistance in white adipose tissue

Annika Bergquist (Gastroenterologi och reumatologi)
Projekttitel: Prognostisering och behandling vid primär skleroserande cholangit (PSC)

Eva Hellström-Lindberg (HERM)
Projekttitel: Using precision medicine to improve outcome for patients with myelodysplastic syndromes

Yenan Bryceson (HERM)
Projekttitel: Precision diagnostics for pediatric hyperinflammatory syndromes