Publicerad: 2021-06-28 07:00 | Uppdaterad: 2021-06-29 14:39

Mottagare av CIMED medel 2022-2024 på MedH

funding
Foto: N/A

Vi gratulerar dessa duktiga forskare vid MedH och Campus Flemingsberg som mottagit projektbidrag samt flertalet forskarmånader under perioden 2022-2024.

CIMED projektbidrag 2022-2024 – Junior

Cecilia Morgantini
Projekttitel: Characterize the immunological response of diabetic patients with chronic foot ulcers

Martin Cornillet
Projekttitel: Systems biology of liver regeneration to improve tumor resection: From basics to clinics

Mattias Carlsten
Projekttitel: Improving outcome and quality of life for post-transplant leukemia relapse patients by directing donor lymphocytes to the bone marrow and thereby avoid GvHD – Clinical implementation of a novel 3D imaging method

Ola Blennow 
Projekttitel: MST-studien: Hur korrelerar immunstatus hos IMmunsupprimerade patienter med svårighetsgrad och duration av SMittsamhet vid covid-19 infektion? 
*Ola har även tilldelats totalt fyra kliniska forskarmånader under perioden


Vanessa Lundin
Projekttitel: Modelling Bone Marrow Disease in-a-dish: Studies of Molecular Mechanisms underlying Myeloid Malignancies

CIMED kliniska forskarmånader 2022-2024 – Junior

Daniel Andersson
Projekttitel: Effekter av könskonträr hormonbehandling på muskler, fettväv och metabola riskfaktorer samt metabola långtidseffekter av könsskillnader i fettvävens förmåga att frisätta fettsyror

Hannes Hagström
Projekttitel: Förbättrad diagnostik och prognostisering vid fettlever

Roland Fiskesund
Projekttitel: Utveckling och utvärdering av neutrofiltranfusion för behandling av antibiotikaresistenta infektioner hos neutropena patienter

Magnus Tobiasson
Projekttitel: Minimal residual disease (MRD)-targeted treatment to improve outcome of allogeneic stem cell transplantation (HCT) for patients with myelodysplastic syndrome (MDS)

Miroslav Vujasinovic
Projekttitel: Metabolic consequences of chronic pancreatitis

CIMED projektbidrag  2022-2024 – Senior

Soo Aleman
Projekttitel: Immunologiskt svar efter Covid-19 mRNA vaccination av patienter med nedsatt immunförsvar

Bo Angelin
Projekttitel: Finding novel causes of familial hypercholesterolemia in Sweden – Nya mekanismer för familjär hyperkolesterolemi i Sverige

Niklas Björkström
Projekttitel: Utilizing clinical intervention in severe viral infections to study pathogenesis and treatment mechanisms

Ingrid Dahlman
Projekttitel: Elucidating the interplay between circadian rhythm and physical exercise on metabolism in patients with typ 1 diabetes and overweight

Hareth Nahi
Projekttitel: Low dose venetoclax as a single agent treatment of plasma cell malignancies harbouring t(11;14)

CIMED forskarmånader 2022-2024 – Senior

Jonas Sunden-Cullberg
Projekttitel: Sepsis på akutmottagning och intensivvårdsavdelning – kan ett sepsislarm identifiera rätt patienter, ge mer jämlik behandling och minska dödlighet?

Piotr Nowak
Projekttitel: The impact of microbiome and HIV-reservoir on immunological response to vaccination against SARS-CoV-2 in patients with HIV

Staffan Wahlin
Projekttitel: Leversjukdom och levercancer vid akut intermittent porfyri.