Publicerad: 2021-06-24 14:26 | Uppdaterad: 2021-06-29 15:03

Mottagare av CIMED medel 2022-2024 på CLINTEC

Photo of woman blowing confetti.
Foto: iStock

Vi gratulerar dessa duktiga forskare som mottagit projektbidrag från CIMED. Totalt 10,6 miljoner har tilldelats CLINTEC, samt även flertalet forskarmånader under perioden.

CIMED projektbidrag 2022-2024 - Junior

Pernilla Danielsson Liljeqvist

Projekttitel: En randomiserad kontrollerad multicenterstudie för utvärdering av ett digitalt stödsystem i barnfetmabehandling – EurEvira.

Carl Jorns

Projekttitel: The landscape and role of tissueresident lymphocytes in human organ donors and liver transplantation.

Carl har även tilldelats klinisk forskningstid i form av totalt 9 kliniska forskarmånader under perioden.

Hannes Olauson

Projekttitel: Targeting ischemia-reperfusion injury in kidney transplantation to improve graft function and survival.

CIMED kliniska forskarmånader 2022-2024 - Junior

Åsa Bonnard

Åsa har tilldelats klinisk forskningstid i form av totalt 6 kliniska forskarmånader under perioden.

Projekttitel: Kolesteatom i Sverige - en Nationell studie med Lokal fördjupning.

Marie Evans

Marie har tilldelats klinisk forskningstid i form av totalt 9 kliniska forskarmånader under perioden.

Projekttitel: Advanced chronic kidney disease - new implications of uremic toxins on cardiovascular disease, uremic symptoms and quality of life.

Lotta Herling

Lotta har tilldelats klinisk forskningstid i form av totalt 6 kliniska forskarmånader under perioden.

Projekttitel: Fosters hjärtfunktion och intrauterin tillväxthämning - förbättrade metoder för att bedöma långtidsrisk för kardiovaskulär sjukdom.

CIMED projektbidrag  2022-2024 - Senior

Ganesh Acharya

Projekttitel: A translational study to improve fertility outcome after cancer treatment in young women: The development of organoid systems to support follicle development in vitro and endometrial recovery.

Cecilia Götherström

Projekttitel: BOOSTB4: Boost Brittle Bones Before Birth – a clinical trial to treat severe Osteogenesis Imperfecta before and after birth.

Fredrik Lanner

Projekttitel: Embryonic stem cell based treatment of retinal degenerative disease.

Olav Rooyackers

Projekttitel: Personalizing protein nutrition for the critically ill.

Michael Uhlin

Projekttitel: Development, utilization and evaluation of novel immune therapies in allogenic hematopoietic stem cell transplantation.

CIMED kliniska forskarmånader 2022-2024 - Senior

Björn Fischler

Björn har tilldelats klinisk forskningstid i form av totalt 9 kliniska forskarmånader under perioden.

Projekttitel: Flera nyanser av gult. Patogenes, förlopp och behandling av spädbarn med olika former av gallstassjukdom.

Stellan Hertegård

Stellan har tilldelats klinisk forskningstid i form av totalt 4 kliniska forskarmånader under perioden.

Projekttitel: An open Phase I/II study in patients with dysphonia and vocal fold scarring to evaluate safety, tolerability and vocal function after surgery and local administration of autologous mesenchymal stromal cell product.

Greg Nowak

Greg har tilldelats klinisk forskningstid i form av totalt 6 kliniska forskarmånader under perioden.

Projekttitel: Intrahepatic microdialysis in continuous assessment of liver graft during static or dynamic preservation and early after transplantation - clinical study.

Ioannis Rouvelas

Ioannis har tilldelats klinisk forskningstid i form av totalt 9 kliniska forskarmånader under perioden.

Projekttitel: Novel modalities in the management of advanced gastric cancer-the role of minimally invasive surgery and the Pressurized Intra Peritoneal Aerosol Chemotherapy (PIPAC).

Mikael Sundin

Mikael har tilldelats klinisk forskningstid i form av totalt 6 kliniska forskarmånader under perioden.

Projekttitel: Rätt metod vid rätt tillfälle – från blodstatus till helgenomsekvensering i barnhematologisk diagnostik.