Publicerad: 2024-03-22 16:27 | Uppdaterad: 2024-03-22 16:29

Ministerbesök med fokus på forskningen om Alzheimers sjukdom

Amyloida plack i hjärnan vid Alzheimers sjukdom
Amyloida plack vid Alzheimers sjukdom. Illustration: Getty Images.

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson och äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje besökte nyligen BioClinicum på Karolinska Institutet för en fördjupad nulägesbild av forskningen om Alzheimers sjukdom.
– Möjligheterna till effektiv behandling kommer allt närmare, säger Bengt Winblad, professor vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle och värd för besöket.

Alzheimerfonden hade tagit initiativet till att sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson och äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje besökte BioClinicum på KI. 

Under besöket presenterades den mångfacetterade forskning som bedrivs vid KI, inklusive basal laborativ forskning, klinisk forskning och tillämpbar medicin. 

Ansvarig för besöket var Bengt Winblad, professor vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle på KI. Han underströk vikten av ett nära samarbete mellan akademi, klinik och läkemedelsindustrin för att utveckla nya behandlingsstrategier mot demenssjukdomar. 

– Basal grundforskning utgör grunden för att få fram nya läkemedel, säger Bengt Winblad.

Gruppbild med (Rad 1 från vänster) Acko Anckarberg Johansson, sjukvårdsminister, Anna Tenje, socialförsäkringsminister, Liselott Jansson, generalsekreterare Alzheimerfonden, Helena Karlström, Bengt Winblad. (Rad 2 från vänster) Anders Wimo, Maria Eriksdot
(Rad 1 från vänster) Acko Anckarberg Johansson, sjukvårdsminister, Anna Tenje, socialförsäkringsminister, Liselott Jansson, generalsekreterare Alzheimerfonden, Helena Karlström, Bengt Winblad. (Rad 2 från vänster) Anders Wimo, Maria Eriksdotter, Eric Westman, Sophia Du Rietz, marknadschef Alzheimerfonden. (Rad 3) Gunilla Johansson, forskningskoordinator KI, och Per Nilsson, docent och biträdande avdelningschef neurogeriatrik, KI. Foto: Stefan Zimmerman.

Experter om behandlingsalternativ 

Efter en inledande introduktion om Alzheimers sjukdom omfattade programmet bland annat en diskussion om nya behandlingsalternativ och diagnostik med experter som Maria Eriksdotter, professor i geriatrik vid KI, Eric Westman, professor och avdelningschef för klinisk geriatrik vid KI, och Helena Karlström, docent och avdelningschef för neurogeriatrik vid KI. 

Anders Wimo, professor emeritus i hälsoekonomi vid KI, bidrog med patientperspektivet och vad behandlingarna kan komma att kosta, medan representanter från Alzheimerfonden och forskningskoordinatorer från KI deltog för att belysa olika aspekter av demensvården. 

Under besöket fick ministrarna också en inblick i framtiden för demensvård, särskilt med tanke på de potentiella nya läkemedlen mot Alzheimers sjukdom. 

Viktigt samtal om svår folksjukdom

Bengt Winblad betonar betydelsen av ministerbesöket för att tillfället att presentera forskningens framsteg inom området hjärnsjukdomar och vad de kan betyda för framtidens patienter och deras anhöriga.

– Det har varit mycket givande och vi uppskattar ministrarnas intresse för den senaste forskningen om hjärnans sjukdomar och då med fokus på Alzheimer. Det blev ett produktivt samtal om en av våra svåraste folksjukdomar där möjligheterna till effektiv behandling kommer allt närmare tack vare forskningen, säger han.