Publicerad: 2022-09-08 08:52 | Uppdaterad: 2022-09-08 09:52

MedH-forskare om ny studie kring bevarad insulinproduktion vid typ 1 diabetes

Hallå där Jan Bolinder, professor vid institutionen för medicin, Huddinge som är aktuell i New England Journal of Medicine, med en kommentar kring en ny studie som undersökt om bästa möjliga sockerkontroll redan från debuten av typ 1 diabetes kan bevara kroppsegen insulinproduktion.

Porträtt av man med slips.
Jan Bolinder, Professor vid institutionen för medicin, Huddinge. Foto: Privat

I en ledare i New England Journal of Medicine's senaste utgåva, kommenterar Jan Bolinder vid avdelningen för endokrinologi Boughton et al.'s studie "Closed-loop therapy and preservation of C-peptide secretion in type 1 diabetes".

Varför är studien viktig?

– Eftersom bevarad kroppsegen insulinproduktion är förenad med bättre blodsockerkontroll, mindre risk för farligt lågt blodsocker (hypoglykemi) och lägre förekomst av komplikationer på grund av diabetes, är det viktigt att försöka rädda den kvarvarande funktionen. Det finns även data som på tyder på att sockerkontrollen i sig har betydelse för att bevara förmågan att bilda insulin. Detta har den aktuella studien kunnat undersöka på ett nytt sätt genom att tidigt ge den idag mest effektiva diabetesbehandlingen med det så kallade "hybrid closed-loop" systemet.

Hur genomfördes studien?

– Barn och unga vuxna med nydebuterad typ 1 diabetes, behandlades under två år med automatisk insulintillförsel, det vill säga hybrid closed-loop. Tillförseln av insulin skedde med hjälp av där en insulinpump som styrs av en sensor som kontinuerligt mäter sockerkontrollen. Kroppsegen insulinproduktion undersöktes genom mätning av C-peptid som frisätts från de insulinproducerande cellerna i samma mängd som insulin. Resultaten jämfördes med en kontrollgrupp som fick konventionell behandling med injektioner eller insulinpump.

Vad visade studien?

– Som förväntat resulterade behandling med hybrid closed-loop i en bättre sockerkontroll. Trots detta avtog kroppens förmåga att producera insulin på ett likartat sätt över tid i båda grupperna och hade helt upphört efter två år hos ungefär hälften av deltagarna, oavsett vilken behandling de fick.

Vad är din uppfattning av studien?

– Den välgjorda studiens negativa huvudresultat är en smula nedslående. Dock kan man nog ännu inte helt utesluta möjligheten att en så gott som helt normaliserad sockerkontroll, skulle kunna bidra till att rädda den kvarvarande förmågan att bilda insulin. Det slutliga svaret kanske kan ges av den snabba utvecklingen av alltmer sofistikerade 'closed-loop'-system. Däremot är det glädjande att tidigt insatt behandling med hybrid closed-loop resulterar i en bestående och överlägsen sockerkontroll jämfört med konventionell behandling. Detta med tanke på betydelsen av tidig optimal sockerkontroll för att förebygga senare komplikationer till sjukdomen.

Publikation

Closed-Loop Therapy and Preservation of C-Peptide Secretion in Type 1 Diabetes.
Boughton CK, Allen JM, Ware J, Wilinska ME, Hartnell S, Thankamony A, Randell T, Ghatak A, Besser REJ, Elleri D, Trevelyan N, Campbell FM, Sibayan J, Calhoun P, Bailey R, Dunseath G, Hovorka R,
N Engl J Med 2022 Sep;387(10):882-893

Editorial

CLOuDs Disperse - Top-Notch Glucose Control and Residual C-Peptide Secretion.
Bolinder J
N Engl J Med 2022 Sep;387(10):937-938