Publicerad: 2020-02-13 12:52 | Uppdaterad: 2021-01-26 17:19

Med fokus på åldrandet i unikt Art & Science-projekt

Elderly person at mirror
Åldrandet i unikt Art and Science-projekt. Foto: Cecilia Öhlund.

Konst och forskning möts när Fotoskolan STHLM och ARC (Aging Research Center, en sektion vid NVS) samarbetar i ett projekt kring åldrandet. Öppna föreläsningar och en utställning ska ge en bred allmänhet möjlighet att ta del av forskningen, samarbetsprocessen och de studerandes bilder. Start 25 februari på Folkuniversitetet.

Det var hösten 2019 som ARC kontaktade Fotoskolan STHLM på Folkuniversitetet för att höra om de var intresserade av ett samarbete för att ta fram aktuella bilder på äldre personer utifrån den forskning som ARC bedriver. Gensvaret var positivt och resulterade i att 20 fotografer under utbildning skapade 15 unika bilder var med porträtt och bilder av äldre personer runt om i Sverige.

– Detta Art & Science samarbetsprojekt har överskridit alla förväntningar gällande arbetsprocess och resultat. Det är ett fint exempel på hur okomplicerat mötet mellan forskning och konsten kan vara och vilket mervärde det ger i form av arbetslust och meningsfullhet för alla inblandade. Dessutom tillgängliggörs forskningsresultaten för en bredare allmänhet och fotografiet får en samhällelig innebörd som berör oss alla – eftersom vi alla åldras och blir äldre, säger Isabelle von Saenger, projektledare ARC/KI.

Projektet innebar att 20 studerande vid Fotoskolans Yrkeshögskoleutbildning Visuell Kommunikatör Fotograf fick i uppdrag att tolka den forskning om åldrande och äldre personers hälsa och levnadsvillkor som bedrivs vid ARC. Viktigt var också att med utgångspunkt från egna erfarenheter och referenser porträttera äldre personer och deras vardagsliv i Sverige idag.

Samarbetet utforskar bland annat hur korsbefruktningen mellan ”objektiv” forskning och ”subjektivt” fotografiskt gestaltande kan ta sig uttryck, men står också som ett exempel på hur forskningen kan kommunicera utanför akademins väggar och nå ut till intressenter i nya former. Det har även skapats en kort dokumentärfilm om samarbetet. 

– Vad jag vet så är det här en av de första gångerna som forskning tolkas på det här sättet. Med tanke på hur mycket spännande forskning som bedrivs så är det märkligt att inte mer tolkas i olika konstnärliga discipliner. Att tolka forskningen gör den självklart också mer lättillgänglig för allmänheten, säger Mikael Cronwall, utbildningsansvarig Fotoskolan STHLM.

Om ARC och Fotoskolan STHLM

Forskningscentret Aging Research Center – ARC

Instiftades år 2000 på initiativ av Stockholms universitet och Karolinska Institutet, och har sedan dess haft båda universiteten som huvudmän. Läs mer på ARC:S hemsida 

Här kan du läsa ARC:s nya Aktivitets rapport 2017-2019, som beskriver deras verksamhet samt också visar upp många av fotografierna från projektet. 

Kontaktperson ARC: Isabelle von Saenger, projektledare ARC/KI.
E-post: isabelle.vonsaenger@ki.se

Fotoskolan STHLM

Med en 60-årig tradition, bedriver Fotoskolan STHLM bland annat Yrkeshögskoleutbildningen Visuell Kommunikatör Fotograf. Fotoskolan STHLM är en del av Folkuniversitetet.

Kontaktperson Fotoskolan STHLM: Mikael Cronwall, utbildningsansvarig.
E-post: mikael.cronwall@folkuniversitetet.se

Gratis föreläsningar och utställning

Föreläsningarna är kostnadsfria och äger rum den 25 februari och den 4 mars mellan kl. 18:00-19:30 på Folkuniversitetet på Kungstensgatan 45 i Stockholm. Anmälan sker på Folkuniversitetets hemsida.

Vid båda föreläsningarna ges en introduktion till samarbetet mellan Fotoskolan STHLM och ARC . Utställningen visas på samma plats under vecka 9-11.

25 februari 2020 kl. 18.00-19.30 - Carin Lennartsson, ARC

Vem är äldre idag?

Befolkningen åldras och de äldre blir allt fler. Ökad överlevnad bland de allra äldsta är en av förklaringarna. De flesta som i dag går i ålderspension har många år framför sig med god hälsa. Med tiden ökar dock risken för att drabbas av sjukdomar och funktionsnedsättningar. Hur och när dessa förändringar sker är inte jämnt fördelat i befolkningen. Hur ser skillnader i åldrande ut och vad är det som ligger bakom dessa skillnader? Föreläsningen erbjuder en kortfattad inblick i ett ämne som berör oss alla.

4 mars 2020 kl. 18.00 - 19.30 – Neda Agahi och Isabelle von Saenger, ARC

Ålderism och äldre personers röster

Förutfattade meningar kring personers förmågor och kapacitet utifrån ålder har funnits i alla tider, men först på senare tid blivit ett begrepp genom ”ålderism”. Oftast relaterar ålderism till äldre personer och denna föreläsning tar upp både den historiska aspekten samt exempel på hur ålderism kan manifestera sig. Dessutom får vi ta del av äldre personers egna tankar om sig själva och sitt åldrande . 

Kontakt