Publicerad: 2018-01-26 13:42 | Uppdaterad: 2018-02-07 11:40

Mastersstudenter vid KI riskerar utvisning

En mastersstudent från Kina som har betalat studieavgift för sin utbildning vid Karolinska Institutet nekas förlängt uppehållstillstånd för sin fjärde och sista termin. Migrationsverket anser att studenten inte kan bevisa sin försörjning och måste därför lämna landet inom fyra veckor.

– Situationen för gäststudenter från tredje land har ändrats dramatiskt sedan studieavgifterna infördes. Reglerna för uppehållstillstånd måste nu anpassas så att betalande studenter med godkända studieresultat kan beviljas uppehållstillstånd för hela studietiden, säger Per Bengtsson, universitetsdirektör vid KI.

Sedan hösten 2017 har ett tiotal mastersstudenter vid Karolinska Institutet (KI) från länder utanför EU fått besked om utvisning. De flesta har efter överklagan till Migrationsdomstolen fått stanna, men några väntar fortfarande på beslut. Studenten som nu utvisas har fått avslag på begäran om att få sitt fall prövat i Migrationsöverdomstolen. Frågan är nu hur studenten ska kunna slutföra sin redan betalda utbildning.

– Konsekvenserna av detta är stora, främst för de drabbade studenterna men också för KI:s och andra lärosätens möjligheter att attrahera internationella studenter och bidra till Sveriges anseende som en framstående kunskapsnation, säger Per Bengtsson.

För att få uppehållstillstånd i Sverige behöver studenterna, enligt Migrationsverkets regler, kunna visa att de har egna personliga medel eller exempelvis via stipendier, för att täcka sin försörjning om 8 064 kr i månaden under tio månader. Migrationsverket motivering till avslagen är att studenterna inte kunnat bevisa att de har egna medel för sin försörjning i den omfattning som krävs. Så trots studenternas kontoutdrag där pengar fanns tillgängliga för försörjningen, ansåg Migrationsverket inte att det är trovärdigt att medlen är till för dem, utan bara tillfälligt insatta på kontot.

– De här studenterna försörjs vanligtvis av sina föräldrar eller andra närstående, vilket är naturligt då det är ovanligt att unga människor har egna tillgångar motsvarande 500 000 till 600 000 kronor, som är den sammanlagda kostnaden för en student från tredjeland som går ett mastersprogram vid KI, säger Per Bengtsson.

KI har skickat en skrivelse till Migrationsverket och utbildningsdepartementet i frågan och arbetar tillsammans med andra lärosäten och Svenska institutet för att få till en lösning på frågan om uppehållstillstånd för studier.

Uppdatering 2 februari 2018: Migrationsverket meddelar nu att de ändrar sin praxis

Text: Helena Mayer och Sabina Bossi

FAKTA om studieavgifter

Förordning (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift för utbildning på grund och avancerad nivå vid universitet och högskolor för studenter utanför EU/EES trädde i kraft den 1 juli 2010. Förordningen tillämpades första gången den 1 augusti 2011. Terminsavgiften för att läsa vid något av lärosätets 9 globala mastersprogram ligger på cirka 90 000.