Publicerad: 2023-03-10 12:17 | Uppdaterad: 2023-03-13 12:08

Maria Bradley tilldelas Medicine Doktor Axel Hirsch pris 2023

KI-professorn Maria Bradley tilldelas Medicine Doktor Axel Hirsch pris för sin forskningsbredd och för sina anmärkningsvärda insatser inom området atopiskt eksem.

Foto av Maria Bradley
Maria Bradley, foto: Svenska Läkaresällskapet

Priset utdelas årligen av Karolinska Institutets kommitté för forskning som "belöning för en av svensk forskare publicerad vetenskaplig skrift av högt värde". Val av pristagare sker genom nominering.

Priset består av ett diplom och en prissumma. 

De sakkunnigas motivering lyder: 
- Maria Bradley står på alla ben som utmärker en utmärkt translationell forskare. Hon har bl.a. aktivt arbetat med ett register över patienter sjuka i atopiskt eksem. Hon har en stor bredd i sin forskning både genom molekylärbiologiska metoder, globala perspektiv på genetiska studier samt klinisk förankring och praktisk tillämpning av behandling mot atopiskt eksem. Hon är dessutom en mycket omtyckt och aktad föreläsare. Hon är en lysande förebild inom medicinsk forskning.  Mot bakgrund av detta är hon en mycket värdig mottagare av Hirsch pris.

Maria Bradley är professor i dermatologi och venereologi vid institutionen för medicin, Solna