Publicerad: 2019-02-06 08:05 | Uppdaterad: 2019-02-06 08:06

Marc Guitart-Masip beviljades bidrag från Vetenskapsrådet

Marc Guitart-Masip

Vetenskapsrådet delade ut totalt 2 400 000 kronor till Marc Guitart-Masip under åren 2019-2021 för projektet "okontrollerbar stress, dopamin och beslutsfattande hos friska människor och vid depression".

Syftet med projektet är att skapa ett beteendeparadigm för att testa effekterna av okontrollerbar stress på förmågan att utföra värdebaserat beslutsfattande.