Publicerad: 2018-01-18 13:44 | Uppdaterad: 2018-01-19 10:56

Manifestation för dödsdömde forskaren Ahmadreza Djalali

Ole Petter Pettersen

Amnesty Internationals svenska sektion och Karolinska Institutet genomförde under torsdagen en gemensam manifestation för den dödsdömde läkaren och forskaren Ahmadreza Djalali.

Ahmadreza DjalaliManifestationen för Ahmadreza Djalali, som suttit fängslad i Iran sedan april 2016, genomfördes på Karolinska Institutets campus Solna. Ahmadreza Djalalis fru Vida Mehrannia fanns också på plats.

Ahmadreza Djalali dömdes till döden i oktober 2017 för spioneri åt Israels regering. Han är iransk medborgare med permanent uppehållstillstånd i Sverige och forskade tidigare i katastrofmedicin vid Karolinska Institutet, där han också disputerade 2012.

Amnesty International anser att Ahmadreza Djalali är en samvetsfånge som har fängslats på godtyckliga grunder och att iranska myndigheter måste upphäva domen och frige honom.

Ole Petter Ottersen, rektor vid Karolinska Institutet, deltog under manifestationen. Han talade bland annat om människors rätt till en fri och rättvis prövning, att dödsstraffet är i konflikt med mänsklig värdighet, mänskliga rättigheter, internationella normer och alla värderingar som Karolinska Institutet står för.

– Vi som akademiker har ett stort ansvar i kampen för att avskaffa dödsstraffet och för den akademiska friheten, så låt oss bli hörda, sa Ole Petter Ottersen.

Under sin tid som rektor för Universitetet i Oslo var Ole Petter Ottersen med och startade Universities Against the Death Penalty Network 2014.

Amnestys generalsekreterare för den svenska sektionen, Anna Lindenfors, sa under sitt tal att sedan Irans högsta domstol bekräftat domen om dödstraff i december återstår endast möjligheten att en juridisk översyn görs av hela ärendet för att möjligen få den ändrad.

– Det är en väldigt allvarlig situation. Ahmadreza Djalali måste omedelbart och ovillkorligen friges, så att han kan återförenas med sin fru och sina barn i Sverige och fortsätta forska, sa Anna Lindenfors.

Ahmadreza Djalalis före detta handledare vid KI, Lisa Kurland, idag professor i akutsjukvård vid Örebro universitet, gav en mer personlig bild av sin vän och kollega.

– Ahmadreza Djalalis hade åkt till Iran, sitt ursprungsland som han älskade, för att återföra sina kunskaper. Det smärtar mig att han sitter i fängelse och det är overkligt att han är dömd till döden, sa hon.

Text: Helena Mayer