Publicerad: 2023-01-18 11:21 | Uppdaterad: 2024-02-14 11:29

Män sökes till en studie om blodsocker och träning

dekorativ bild
Getty Images Foto: Baona,Getty Images

Hur påverkas blodsockernivån om man tränar efter jobbet i stället för på morgonen? Det ska forskare vid Karolinska Institutet studera närmare genom att kartlägga vilka mekanismer som styr träningssvaret vid olika tider på dygnet. Män med typ 2-diabetes (ej insulinbehandlad) är välkomna att anmäla sig till studien.

Kort om studien

Folksjukdomen typ 2-diabetes ökar markant i världen. Högt blodsocker, övervikt, högt blodtryck och förhöjda blodfetter är riskfaktorer för att utveckla typ 2-diabetes. Fysisk aktivitet och motion har positiva effekter för hälsan och kan dessutom minska risken att drabbas av typ 2-diabetes.

En tidigare studie på män med typ 2-diabetes visade att upprepade högintensiva träningspass (HIIT) som utförs på eftermiddagen ger en bättre effekt på blodsockerkontrollen, jämfört med om träningen utfördes på förmiddagen. Syftet med den nuvarande studien är att mer utförligt undersöka effekten av ett HIIT-träningspass hos personer med eller utan typ 2-diabetes. Forskarnas mål är att kartlägga mekanismerna som kan förklara hur tiden på dygnet när träningen utförs påverkar blodsockerkontrollen och metabolismen i olika vävnader.

Vem kan delta?

För denna studie sökes män 45-52 år med typ 2-diabetes (ej insulinbehandlad).

Du ska även passa in i följande kriterier:

  • BMI 26-29 kg/m2
  • otränad/måttligt tränad
  • ej rökare eller snusare
  • ej känd kärlkramp eller annan hjärtsjukdom
  • ej fysisk nedsättning som omöjliggör träning

Hur går studien till?

Före studiestart kommer du att genomgå en hälsokontroll. Vid detta tillfälle kommer vi att registrera kroppsvikt, kroppslängd och blodtryck. Du kommer att tillfrågas om din sjukdomshistoria, nuvarande kosthållning och hur mycket du tränar. Vid de följande två besöken får du genomföra ett högintensivt träningspass på morgonen respektive på eftermiddagen. I samband med träningspassen tas vävnadsprov och blodprov för analys av metabola effekter. Studien kommer att genomföras på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

För en mer detaljerad beskrivning av studien besök denna sida

Försäkring och ersättning

Din medverkan i studien omfattas av patientförsäkringen. Du kommer att ersättas med 7500 kr efter ditt deltagande. Denna ersättning är skattepliktig.

Anmälan

Anmäl ditt intresse att delta i denna studie genom att skicka e-post till vår adress:

Rekrytering-intfys@fyfa.ki.se

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det kommer inte heller att påverka din framtida vård eller behandling.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor om studien eller ditt deltagande kontakta gärna forskare som genomför studien:

Kontakt

Martina Domeij Forskningssköterska