Publicerad: 2021-02-05 07:00 | Uppdaterad: 2021-02-05 07:00

Magsäckscancer påvisas i blodprov från patienter

Blodprov
Blodprov Foto: cc Pixabay

Analys av cell-fritt DNA kan hitta gendos-förändringar från cancer i blodet hos personer med magsäckscancer visar en studie gjord av forskare vid Karolinska Institutet. Studiens resultat publicerades nyligen i PLOS One.

Emma Tham, forskare vid gruppen Klinisk genetik
Emma Tham

Magsäckscancer hittas ofta så sent att det inte är botbart längre och det kan vara svårt och smärtsamt att få ett vävnadsprov från själva tumören. Det finns ett stort behov av att utveckla sätt att hitta cancern tidigt och att få information om den utan att behöva göra avancerande och obehagliga undersökningar. Analys av cell-fritt DNA, det som brukar kallas ”liquid biopsy”, skulle kunna vara en del av lösningen. 

Alla organ släpper ut cell-fritt DNA (små snuttar arvsmassa) i blodet. Om en cancer finns i kroppen släpper den också ut cell-fritt DNA. Man kan fånga upp de små DNA-strängarna från ett vanligt blodprov och leta efter förändringar som tillhör cancern, i vårt fall så kallade gendos-förändringar. Samma princip används vid NIPT (non-invasive prenatal testing), vilket vissa gravida kvinnor erbjuds som screeningtest för genetiska förändringar hos fostret, till exempel Downs syndrom. Moderkakan släpper nämligen också ut cell-fritt DNA i blodet.

-Vi har gjort en pilotstudie hos 44 personer med magsäckscancer, för att undersöka om vi kan påvisa cancerförändringar i deras blodprov och jämföra med vävnadsprov från tumören, säger Emma Tham, senior forskare vid gruppen Klinisk genetik. 26 personer hade gendos-förändringar i vävnadsprovet. Vi använde oss av samma tekniker som vid NIPT och kunde hitta förändringar i blodprovet som säkert kommer från cancerns arvsmassa i 14 av de 26 personerna. En del av förändringarna skulle kunna vara viktiga att känna till vid cancer-behandlingen, eftersom vissa cellgifter och målstyrda behandlingar bara kan ges när cancern har dessa specifika genetiska egenskaper. Hos de övriga personerna fanns för lite arvsmassa från cancern ute i blodet för att kunna fånga upp i analysen. Två personer hade cancer-avvikelser i blodet men inte i vävnadsprovet.

Karin Wallander
Karin Wallander

Den här, och liknande studier, är ett steg mot att förbättra vården vid magsäckscancer. Analys av cancerförändringar i blodprov kan vara ett komplement till, och ibland en ersättning för, gastroskopi eller operation. I framtiden kanske ett blodprov skulle kunna hitta cancern redan innan den hunnit växa sig stor och ge symptom, vilket skulle kunna rädda liv.

Emma Tham, överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset och senior forskare vid gruppen Klinisk genetik, institutionen för molekylär medicin och kirurgi har lett studien som har genomförts tillsammans med doktoranden Karin Wallander och flera forskare vid gruppen klinisk genetik; Jesper Eisfeldt, Daniel Nilsson, Agne Liedén och Magnus Nordenskjöld. Studien har utförts i samarbete med Clinical Genomics på SciLifelab Solna, Kenny Billiau och Hassan Foroughi, samt Mats Lindblad på institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik på Karolinska Institutet.

Finansiering

Studien har finansierats av Region Stockholm, ALF projektmedel och forskar-ST. Projektet har erhållit nätverksstöd från COST Action European Cooperation in Science and Technology, www.cost.eu.

Publikation

Cell-free tumour DNA analysis detects copy number alterations in gastro-oesophageal cancer patients
Wallander K, Eisfeldt J, Lindblad M, Nilsson D, Billiau K, Foroughi H, Nordenskjöld M, Liedén A, Tham E
PLoS One, February 4, 2021, doi.org/10.1371/journal.pone.0245488

Kontakt

Emma Tham Anknuten till Forskning