Publicerad: 2018-12-07 17:13 | Uppdaterad: 2018-12-18 16:29

Linda Björkhem-Bergman får anslag från Cancerfonden

Linda Björkhem-Bergman, vid sektionen för Klinisk geriatrik, NVS, har beviljats forskningsanslag från Cancerfonden för sitt forskningsprojekt "Att få leva tills man dör – Faktorer som påverkar symptombörda, livskvalitet och överlevnadstid hos Cancerpatienter i Palliativt skede. Fokus på vitamin D och immunförsvaret".

Totalt rör det sig om tre miljoner kronor fördelade på en tre årsperiod 2019-2012.