Publicerad: 2013-06-05 00:00 | Uppdaterad: 2014-10-29 16:05

Läkemedel mot Alzheimers sjukdom minskar risk för hjärtinfarkt

Risken att drabbas av hjärtinfarkt är lägre för personer med Alzheimers sjukdom som behandlas med så kallade kolinesterashämmare. Även överlevnaden ökar bland patienter som fått denna typ av läkemedel, jämfört med de som inte behandlas. Det visar resultatet av en stor observationsstudie från Umeå universitet och Karolinska institutet som publiceras i tidskriften European Heart Journal.

Data från drygt 7000 patienter med Alzheimers sjukdom från det nationella svenska demensregistret SveDem har analyserats upp till fem år efter diagnos. Resultaten visar att risken att dö under tidsperioden var 36 procent lägre för patienter som behandlades med kolinesterashämmare jämfört med de som inte fick denna behandling.

Sannolikheten att drabbas av hjärtinfarkt minskade med 38 procent. I absoluta tal betyder det 180 färre hjärtattacker och en minskad dödssiffra med 1125 personer om året bland 100 000 Alzheimersjuka.

Risken att drabbas av hjärtinfarkt och för tidig död var dessutom dosberoende, de med högst dos av kolinesterashämmare hade lägst risk.

– Kolinesterashämmare är en typ av bromsmediciner som används för behandling av minnesproblemen vid Alzheimers sjukdom. Tidigare forskning har visat att dessa mediciner kan sänka hjärtfrekvensen och eventuellt också har anti-inflammatoriska egenskaper, men att de har så här positiva effekter på hjärtsjukdom är nytt och spännande, säger Maria Eriksdotter, professor i geriatrik vid Karolinska Institutet , överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset och ansvarig för SveDem.

Forskningen har finansierats genom anslag från bland annat Vetenskapsrådet, Swedish Brain Power och Svenska Läkaresällskapet.

Publikation

The use of cholinesterase inhibitors and the risk of myocardial infarction and death: a nationwide cohort study in subjects with Alzheimer's disease.
Nordström P, Religa D, Wimo A, Winblad B, Eriksdotter M
Eur. Heart J. 2013 Sep;34(33):2585-91