Publicerad: 2021-11-18 09:37 | Uppdaterad: 2021-11-22 16:10

Låg utbildning och inkomst ökar risken för död vid hjärtstopp utanför sjukhus

Äldre kvinna sitter på sängen och håller sig för bröstet
Foto: Getty Images.

Socioekonomiska faktorer påverkar både risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom, och förutsättningarna att återhämta sig. Ny forskning vid Karolinska Institutet undersöker socioekonomiska faktorers betydelse vid plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Studien som publicerats i Circulation visar att utbildning och inkomst gör skillnad i överlevnaden hos både män och kvinnor.

I Sverige drabbas cirka 10 000 personer varje år, eller drygt 25 personer per dag, av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus, enligt Centrum för hjärtstoppsforskning vid Karolinska Institutet. I Europa drabbas 300 000 och i USA 180 000 personer varje år. Dödligheten är ungefär 90 procent.

En relativt vanlig orsak är en hjärtinfarkt som orsakar en rytmrubbning som får hjärtat att stanna, men det finns en rad andra orsaker. Hjärtstoppet leder till att blodcirkulationen upphör omedelbart och den drabbade faller ihop medvetslös inom sekunder.

– Socioekonomiska faktorer som till exempel inkomst- och utbildningsnivå är sparsamt studerat inom området hjärtstopp utanför sjukhus, säger Martin Jonsson, studiens försteförfattare och forskare vid institutionen för klinisk forskning och utbildning vid Karolinska Institutet på Södersjukhuset.

Nu har Centrum för hjärtstoppsforskning på Karolinska Institutet studerat eventuella samband mellan inkomst och utbildningsnivå med 30 dagars överlevnad efter plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus.

Hjärtstartare räddar liv

Forskarna har samkört data från Sveriges hjärt-lungräddningsregister, Statistiska centralbyråns (SCB) LISA-databas och Socialstyrelsens patientregister. Resultaten omfattar 31 373 fall av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus mellan 2010-17.

Resultaten visade att både lägre inkomst och utbildningsnivå är associerad med en lägre chans till överlevnad. Sambandet sågs både bland män och kvinnor, och disponibel inkomst hade ett något större genomslag än utbildningsnivå. Studien kan inte fastställa några orsakssamband.

Forskaren Jacob Hollenberg.
Jacob Hollenberg. Foto: Karolinska Institutet.

– Våra resultat bekräftar vikten av preventiva insatser mot hjärt-kärlsjukdom hos personer med lägre socioekonomisk status. Det är också viktigt att fler får utbildning i hjärt-lungräddning och att spridningen av hjärtstartare ute i samhället tillgängliga för allmänheten ökar. Det är insatser som minska dödligheten i plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus, säger studiens sisteförfattare Jacob Hollenberg, chef för Centrum för Hjärtstoppsforskning vid Karolinska Institutet, docent och hjärtläkare på Södersjukhuset.

Forskningen finansierades av EU Horizon 2020 och Hjärt-Lungfonden.

Publikation

“Inequalities in income and education are associated with survival differences after out-of-hospital cardiac arrest – a nationwide observational study”, Martin Jonsson, Juho Härkönen, Petter Ljungman, Per Nordberg, Mattias Ringh, Geir Hirlekar, Araz Rawshani, Johan Herlitz MD, Rickard Ljung, Jacob Hollenberg. Circulation, 12 november 2021, doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.121.056012.