Publicerad: 2021-02-26 08:40 | Uppdaterad: 2021-02-26 08:40

Kunskapskanalen och UR Samtiden sänder Suicidpreventiva dagen 2020

Måndagen den 1 mars och lördagen den 6 mars kommer Kunskapskanalen att sända en inspelning från Suicidpreventiva dagen som gick av stapeln den 10 september förra året och som arrangerades av Nationellt Centrum för Suicidforskning och prevention (NASP) tillsammans med Folkhälsomyndigheten, Mind, SPES samt Suicide Zero.

År 2020 belyste Suicidpreventiva dagen det livsviktiga mötet med människor som drabbats av en kris, och vad olika aktörer såsom Socialtjänsten kan göra på egen hand och i samarbete med skola, hälso- och sjukvård, polis, räddningstjänst, andra myndigheter och ideella organisationer. 

Dagen, som modererades av Annika Dopping, kommer sändas på Kunskapskanalen den 1/3 och 6/3, samtidigt som det nu även går att ta del av samtliga föreläsningar via UR Samtiden.

Se tablåerna nedan för exakta tider av respektive föreläsare och sändning på Kunskapskanalen. 

Tablå måndag 1 mars 

 • 14:00 Att möta skamkänslor hos människor med självmordstankar
  Det är livsviktigt att bryta den isolering som skam skapar. Skam innebär dessutom att man attackerar sig själv, berättar Jojo Tuulikki Oinonen, utbildare på Mind. Den yttersta attacken på sig själv är självmord. 
   
 • 14:20 Dödsorsaksregistret kopplat till socialtjänstregister
  Kan socialtjänstregister bidra till kunskapen om risker och skyddsfaktorer för självmord? Jeroen De Munter, statistiker på Socialstyrelsen, har undersökt hur vanligt det är att personer som tar sitt liv, eller dör av oklar orsak, också förekommer i ett eller flera socialtjänstregister. 
   
 • 14:30 Beroende och självmord
  Beroende är en viktig oberoende riskfaktor för självmord. Har man dessutom någon form av annan psykiatrisk diagnos är självmordsrisken väldigt hög. Lotfi Khemiri, ST-läkare och forskare, berättar om hur beroende samspelar med självmord och självmordsförsök, och om de patienter han möter en vanlig natt på akuten. 
   
 • 14:45 Självmordsrisk efter utsatthet i barndomen
  Barn och unga som växer upp i ogynnsamma miljöer löper en ökad risk för självmord i ung vuxen ålder. Ju fler indikatorer för utsatthet, desto större är risken. Hillevi Busch, utredare på Folkhälsomyndigheten, berättar. 
   
 • 14:55 Förändrad sysselsättning och risk för självmord
  Personer som går från förvärvsarbete till sjukskrivning eller förtidspension löper åtta gånger högre risk för självmord. Omvänt kan det leda till minskad risk att gå från arbetslöshet till förvärvsarbete. Det berättar Hillevi Busch, utredare på Folkhälsomyndigheten. 
   
 • 15:05 Skolan som skyddsfaktor
  Hur kan skolan motverka psykisk ohälsa hos barn och ungdomar? Hilda Johnsson, social koordinator, berättar om stöd och samverkan mellan myndigheter utifrån exemplet Skäggetorp i Linköping. 
   
 • 15:20 Rekommendationer för suicidpreventiva insatser
  Gergö Hadlaczky, enhetschef på Nationellt centrum för suicidforskning och prevention, presenterar en webbsida som samlar suicidpreventiva insatser som har utvärderats vetenskapligt. 

Tablå lördag 6 mars (Repris)

 • 09:00 Att möta skamkänslor hos människor med självmordstankar
  Det är livsviktigt att bryta den isolering som skam skapar. Skam innebär dessutom att man attackerar sig själv, berättar Jojo Tuulikki Oinonen, utbildare på Mind. Den yttersta attacken på sig själv är självmord.
   
 • 09:20 Dödsorsaksregistret kopplat till socialtjänstregister
  Kan socialtjänstregister bidra till kunskapen om risker och skyddsfaktorer för självmord? Jeroen De Munter, statistiker på Socialstyrelsen, har undersökt hur vanligt det är att personer som tar sitt liv, eller dör av oklar orsak, också förekommer i ett eller flera socialtjänstregister. 
   
 • 09:30 Beroende och självmord
  Beroende är en viktig oberoende riskfaktor för självmord. Har man dessutom någon form av annan psykiatrisk diagnos är självmordsrisken väldigt hög. Lotfi Khemiri, ST-läkare och forskare, berättar om hur beroende samspelar med självmord och självmordsförsök, och om de patienter han möter en vanlig natt på akuten. 
   
 • 09:45 Självmordsrisk efter utsatthet i barndomen
  Barn och unga som växer upp i ogynnsamma miljöer löper en ökad risk för självmord i ung vuxen ålder. Ju fler indikatorer för utsatthet, desto större är risken. Hillevi Busch, utredare på Folkhälsomyndigheten, berättar. 
   
 • 09:55 Förändrad sysselsättning och risk för självmord
  Personer som går från förvärvsarbete till sjukskrivning eller förtidspension löper åtta gånger högre risk för självmord. Omvänt kan det leda till minskad risk att gå från arbetslöshet till förvärvsarbete. Det berättar Hillevi Busch, utredare på Folkhälsomyndigheten. 
   
 • 10:05 Skolan som skyddsfaktor
  Hur kan skolan motverka psykisk ohälsa hos barn och ungdomar? Hilda Johnsson, social koordinator, berättar om stöd och samverkan mellan myndigheter utifrån exemplet Skäggetorp i Linköping. A
   
 • 10:20 Rekommendationer för suicidpreventiva insatser
  Gergö Hadlaczky, enhetschef på Nationellt centrum för suicidforskning och prevention, presenterar en webbsida som samlar suicidpreventiva insatser som har utvärderats vetenskapligt. 

Kontakt

Eva Wasserman Anknuten till Forskning