Publicerad: 2019-11-26 18:09 | Uppdaterad: 2019-11-27 15:20

Kontaktlins mäter trycket i ögat efter transplantation av insulinfrisättande celler

Professor Per-Olof Berggren vid gruppen Signaltransduktion har tillsammans med forskare i Sydkorea utvecklat en mjuk, smart kontaktlins som mäter trycket i ögat efter transplantation av insulinfrisättande celler.

Artikeln "Intraocular Pressure Monitoring Following Islet Transplantation to the Anterior Chamber of the Eye" publicerades nyligen i Nano Letters.

Publikation

Intraocular Pressure Monitoring Following Islet Transplantation to the Anterior Chamber of the Eye
Kim J, Kim J, Ku M, Cha E, Ju S, Park WY, Kim KH, Kim DW, Berggren PO, Park JU.
Nano Lett. 2019 Nov 21. doi: 10.1021/acs.nanolett.9b03605. [Epub ahead of print]
 

Kontakt

Kontakt