Publicerad: 2014-10-08 11:21 | Uppdaterad: 2014-10-08 13:48

Kolesterolliknande molekyler livsviktiga för motornervceller

Forskare vid Karolinska Institutet och universitetet i Swansea i Wales har, i studier på möss och människa, identifierat två kolesterolliknande molekyler som spelar en viktig roll när det gäller att reglera överlevnaden av motoriska nervceller i hjärnan. Upptäckten presenteras i vetenskapstidskriften Journal of Clinical Investigation, och kan få betydelse för framtida behandling av sjukdomar som angriper de motoriska nervcellerna, till exempel ALS.

Forskarna visar att receptorer i cellkärnan som kallas lever X-receptorer (LRX) är nödvändiga för utveckling och överlevnad av olika typer av nervceller i hjärnan, bland dem de motoriska nervceller som leder nervimpulser till ögonmusklerna. Det har tidigare varit oklart hur LXR reglerar balansen mellan liv och död av dessa motoriska nervceller. Men genom sitt samarbete har de svenska och walesiska forskargrupperna kunnat identifiera två kolesterollika molekyler som binder till och aktiverar LXR i nervceller.

Den svenska forskargruppen är experter på molekylär utvecklingsbiologi och den walesiska gruppen på så kallad masspektrometri, en metod för att identifiera biomolekyler, i detta fall fetter. Kompetenser som båda varit nödvändiga för att nå fram till det nu publicerade resultaten. Det visade sig att den ena av molekylerna som forskarna hittade, kallad 3β,7α-diHCA, främjade överlevnad av motoriska nervceller kopplat till LRX. Den andra molekylen, kallad 3β-HCA, orsakade förlust av motoriska nervceller. Och vad viktigare var, 3β,7α-diHCA-molekylen förhindrade denna förlust av nervceller orsakad av 3β-HCA-molekylen.

Främjar överlevnaden

En viktig slutsats som forskarna drar av den del av studien som genomfördes i levande möss, är att 3β,7α-diHCA främjar överlevnaden av den celltyp som dör vid ALS (amyotrofisk lateral skleros) och andra neurodegenerativa sjukdomar. Resultaten öppnar därmed upp möjligenheten att använda kolesterolliknande molekyler vid framtida behandling av dessa sjukdomar.

Den svenska delen av studien leddes av Ernest Arenas, professor vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, Karolinska Institutet. Den finansierades med anslag av Vetenskapsrådet, EU, SSF, Hjärnfonden, samt Karolinska Institutet strategiska satsning på forskning inom området stamceller och regenerativ medicin, StratRegen. ALS är en ovanlig men dödlig sjukdom som idag saknar botande behandling.

Publikation

Cholestenoic acids regulate motor neuron survival via liver X receptors.
Theofilopoulos S, Griffiths W, Crick P, Yang S, Meljon A, Ogundare M, et al
J. Clin. Invest. 2014 Nov;124(11):4829-42