Publicerad: 2023-10-20 10:02 | Uppdaterad: 2024-03-28 11:52

KI:s utbildningsprogram gör skillnad inom mödravården i Afrika

2 women by a waterfall
Från vänster: Dr. Miriam C.A. Wagoro, PhD, universitetslektor och forskningssamordnare på Nairobi University i Kenya, utbildad barnmorska och specialistsjuksköterska och Helena Lindgren, legitimerad barnmorska, docent och universitetslektor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet. Foto: N/A

Ett kapacitetsbyggande utbildningsprogram inom mödra- och förlossningsvård som KI genomför med partners i Kenya, Malawi, Etiopien och Uganda har lett till förändringar i bland annat nationella riktlinjer.
– Programmet har en jättestor påverkan, säger Dr. Miriam C.A. Wagoro, lektor vid University of Nairobi i Kenya och medlem i programmets samordningskommitté.

Det nio månader långa utbildningsprogrammet Midwize – capacity building programme for public health officials in maternal and child health ges på deltid och arrangeras av KI med medel från Svenska Institutet. Målgrupp är barnmorskor och personer på ledande nivå inom kvinnosjukvård i samarbetsländerna. 24 kursdeltagare, sex från varje land, deltar i webbinarier och interaktiva workshops. Utöver det arrangeras grupparbeten, studiebesök och workshops i de olika länderna.

Lyfter fram barnmorskans roll

Programmet lyfter fram barnmorskans roll i det multidisciplinära teamet runt mamman och barnet. Att det vänder sig till personer på politisk, akademisk och klinisk nivå ökar dess räckvidd och gör effekterna mer bestående. I Kenya har kunskap från programmet lett till konkreta förändringar i de nationella riktlinjerna för mödravård, berättar Dr. Miriam C.A. Wagoro.

– Första året hade vi några barnmorskor från avdelningen för reproduktiv hälsa inom hälsodepartementet, som gick programmet. När de nationella riktlinjerna sedan sågs över användes lärdomar från programmet för att se till att dynamiska förlossningsställningar och hud-mot-hud vård inkluderades i riktlinjerna, säger hon.

Minskade förlossningsskador 

Sedan starten av programmet har det skett förändringar av förlossningsvården i partnerländerna. Just nu implementeras programmet på fler offentliga sjukhus i Kenya, enligt Dr Miriam Wagoro.

– Tidigare använde de bara en förlossningsställning, litotomipositionen*. Varken barnmorskorna eller kvinnorna var medvetna om att det fanns andra alternativ. Med det här projektet demonstreras olika alternativ och kvinnorna kan välja den ställning de vill. Kunskapen har ökat, färdigheterna har ökat. Programmet har jättestor påverkan, säger Dr. Miriam C.A. Wagoro.

De sjukhus där programmet har implementerats har rapporterat minskade förlossningsskador och episiotomier**. Förlossningens utdrivningsskede har också kortats. Intervjuer med kursdeltagare visar också att programmet har varit framgångsrikt.

– Barnmorskorna är nöjda, kvinnorna är nöjda. Våra utvärderingar visar att introduktionen av dynamiska*** förlossningsställningar har underlättat utdrivningsskedet och minskat episiotomierna. Arbetsbelastningen för barnmorskorna har också förkortats, eftersom de inte behöver sy lika många bristningar och klipp. Modellen är klart kostnadseffektiv, säger Dr. Miriam C.A. Wagoro.

Studenter som genomgår klinisk rotation på klinikerna visar också stort intresse för programmet och tar med sig kunskaperna tillbaka till sina universitet, enligt Dr. Miriam C.A. Wagoro.

Vad känner du när du ser dessa förändringar?

– Definitivt så känns det väldigt bra. Jag är inte den enda som känner så, kursdeltagarna är också väldigt nöjda. De vill att projektet ska skalas upp.

Vilka är de största utmaningarna lokalt när det kommer till att implementera programmet?

– Vissa förlossningsställningar är väldigt bra, men kräver resurser och utrustning som vi inte har. Ibland har vi inte tillräckligt många barnmorskor i tjänst. Hud-mot-hud vård kan också vara svårt eftersom vi inte har sängar på hjul. Om mödrar med komplikationer måste använda rullstol är det svårt att hålla barnet hud-mot-hud. Vi behöver också förbättra våra faciliteter så att vi kan erbjuda partnerstöd och avskildhet.

Vad behövs för att kunna skala upp det här tillvägagångssättet?

– I Kenya har vi idag få barnmorskor och sjuksköterskor på höga positioner. På de flesta kliniker liksom på hälsodepartementet ser man bara läkare. Det är dags att tillsätta barnmorskor på positioner där beslut fattas och riktlinjer formuleras. Vi utgör över 50 procent av vårdpersonalen och står för 80 procent av mödra- och barnhälsovården. Vi vet vad som fungerar i praktiken.

 

* Litotomiposition är när en kvinna ligger på rygg med fötterna upplyfta, ofta placerade i stigbyglar under förlossningen.

** Episiotomi eller perineotomi innebär att man "klipper" i mellangården eller perineum då barnet är på väg ut. Sedan sys detta ihop och får läka efter att barnet har fötts.

*** Dynamiska förlossningsställningar är hukande, sittande, stående, knästående och på händer och knän.

Om Dr. Miriam C.A. Wagoro

Yrke: PhD, universitetslektor och forskningssamordnare på Nairobi University i Kenya. Utbildad barnmorska och specialistsjuksköterska. Före detta chef för School of Nursing Sciences. Partner och medlem i samordningskommittén för MIDWIZE. Flera ledande sjuksköterskeroller, bland annat i Global Expert Panel on Nursing Bioethics hos UNESCO Chair in Bioethics.

Det bästa med MIDWIZE:

“Programmet är väldigt praktiskt inriktat och de positiva hälsoeffekterna är omedelbara. Barnmorskor och mödrar berättar om positiva upplevelser. Partnerstödet är fantastiskt och fäderna känner sig uppskattade.”

Hur viktigt är partnerskapet med lokala universitet?

“De lokala universiteten bidrar med kontextuella och kulturella aspekter som hjälper till att förstå nuvarande 

Om programmet

Capacity building training programme for public health officials in maternal and child health (MIDWIZE) är finansierat av Svenska institutet genom SI Public Sector Innovation Programme, som riktar sig till universitet och högskolor. Utbildningsprogrammet genomförs i samarbete med nyckelaktörer inom offentlig sektor i låg- och medelinkomstländer i syfte att främja innovation och hållbarhet i partnerländerna.

Programmet genomförs inom ramen för Centre of Excellence for Sustainable Health, ett kompetenscentrum för hållbar hälsa, som Karolinska Institutet har bildat tillsammans med Makerere University i Kampala, Uganda.

Deltagarna i programmet får utbildning i att leda ett kvalitetsförbättringsprojekt (QI). Landsteamen samordnar ett QI-projekt för att skapa de förändringar som nämns. Exempel på QI-projekt är att underlätta förlossningen i dynamiska förlossningsställningar och förbättra kvinnors beslutsfattande, intrapartumstöd, perinealt skydd och hud-mot-hud-vård. Dessa komponenter är evidensbaserade och kan användas utan dyr utrustning och har potential att ha en positiv inverkan på kvinnors och nyföddas hälsa.