Publicerad: 2023-02-14 14:03 | Uppdaterad: 2023-05-03 09:04

KI:s utbildning stöttar barnmorskan Tewodros Seyoum i hans mål att stärka Etiopiens hälsovård

När Tewodros Seyoum ville stärka sin kompetens och ledarskapsförmåga som barnmorska i hälso- och sjukvården var KI:s utbildning ett självklart val. Här fick han nycklarna till ett mer aktivt ledarskap och en kunskap som bidrar till att stärka Etiopiens hälsovård.

Tewodros Seyoum
Tewodros Seyoum, barnmorska i Etiopien. Foto: Privat

Dr Tewodros Seyoum var den första att doktorera som barnmorska i Etiopien. Nu är han i full färd med att bygga en karriär med internationella förtecken. 

– Idag ser jag mig som en internationell barnmorska. Vi behöver skala upp utbildningsinsatserna inom vårt område och arbeta med FN:s globala mål i sikte. Att öka vårdkvaliteten måste vara vårt dagliga mål, säger Tewodros Seyoum.

Att hitta en tid för att tala med Tewodros Seyoum är inte helt enkelt. Hans engagemang för att stärka forskning, utbildning och det etiopiska hälso- och sjukvårdssystemet är tydligt. När vi får kontakt kommer han direkt från ett styrelsemöte för Ethiopian Midwives Association. Sedan år 2008 arbetar han som lektor vid Universitet i Gondar i en av Etiopiens norra regioner. 

– Mitt liv är ett livslångt lärande och därför är jag alltid ute efter att förbättra mina kunskaper och färdigheter. För oss i Etiopien är det extra viktigt att vi delar kunskap och erfarenheter med varandra, och det gör vi bäst genom mer teamarbete.

Tewodros Seyoum
Tewodros Seyoum under en konferens i Addis Ababa Foto: Privat

Barnmorskan i centrum av ett multidisciplinärt team

När Universitet i Gondar skulle starta en doktorandutbildning för barnmorskor ville man göra det i samarbete med ett internationellt lärosäte. Valet föll på Karolinska Institutet och Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Det första året antogs åtta studenter och sedan dess har utvecklingen av programmet fortsatt. Idag drivs doktorandutbildningen i samarbete mellan Universitet i Gondar och KI. 

Därefter har KI tagit fram utbildningsprogrammet ”Capacity building program for public health officials in maternal and child health” med stöd från Svenska institutet. Här ges deltagarna en utbildning baserad på den svenska vårdmodellen Midwize. Modellen sätter barnmorskan i centrum av ett multidisciplinärt team som omger mamman och barnet under hela graviditeten. Tewodros Seyoum deltog i den första omgången av utbildningsprogrammet.  

– Här fick vi rätt kunskap för att utveckla ett mer interdisciplinärt arbete. Samtidigt fick vi handledning för att utveckla ett mer hållbart ledarskap. Programmet visade hur vi som barnmorskor kan arbeta med ett aktivt ledarskap i ett team av flera olika kompetenser, säger Tewodros Seyoum. 

Utbildningsprogrammet ”Capacity building program for public health officials in maternal and child health” riktar sig till deltagare i Kenya, Malawi, Etiopien och Uganda. Att deltagarna kom från flera olika länder var en styrka, menar Tewodros Seyoum. 

– Det gav oss goda möjligheter att dela erfarenheter med varandra. Särskilt i de östra delarna av Afrika så står vi inför samma utmaningar och delar även liknande mål. 

Utbildningsprogrammet betonar ett aktivt dagligt lärande mellan deltagarna i varje vårdteam.

– När vi arbetar med så kallat 360-graders lärande och feedback så öppnar det för en bättre överföring av kunskap mellan seniora och juniora teamdeltagare vilket är mycket viktigt, säger Tewodros Seyoum.

Fokus på stärkt vårdkvalitet

Programmet ”Capacity building program for public health officials in maternal and child health” har fokus på att öka vårdkvaliteten utifrån evidensbaserade kvalitetsmodeller. 

– Vi fick exempel på flera metoder, som att vänta ett par minuter med att klippa navelsträngen, för att stärka barnets hälsa. Idag har vi tagit fram egna kvalitetsdokument med hjälp av den kunskap vi fick under programmet. 

Efter programmet har Tewodros Seyoum haft rollen som projektkoordinator för utbildningen. Idag är han en mycket aktiv alumn med tät kontakt med Karolinska Institutet och har även utvecklat samarbeten med andra internationella lärosäten. Han ingår dessutom i en expertgrupp vid Etiopiens hälsoministerium som arbetar med att förstärka kvalitetsarbetet inom hälso- och sjukvården i landet. 

– Jag ser mig själv som en del av framtidens Etiopien och vet att vi måste bygga vår framtid på fler internationella samarbeten. För en tid sedan hade jag förmånen att få besöka Stockholm och hoppas att så småningom få tjänst som postdoktor vid ett internationellt lärosäte, säger Tewodros Seyoum.

Tewodros Seyoum

Ålder: 36 år

Familj: Fru och två barn

Bor: Gondar, Etiopien

Fritidsintresse: Gillar att läsa och ägna tid med sin familj

Forskningsområde: Implementeringsforskning med fokus på mödra- och barnhälsointervention, som mödravård, familjeplanering och abortvård. Han har fått anslag från internationella finansiärer som International Confederation of Midwives (ICM), Johnson & Johnson, Laerdal Foundation och UK FCDO.

Om utbildningen

Capacity building training programme for public health officials in maternal and child health (MIDWIZE) är finansierat av Svenska institutet genom SI Public Sector Innovation Programme, som riktar sig till universitet och högskolor. Utbildningsprogrammet genomförs i samarbete med nyckelaktörer inom offentlig sektor i låg- och medelinkomstländer i syfte att främja innovation och hållbarhet i partnerländerna. 

Programmet genomförs inom ramen för Centre of Excellence for Sustainable Health, ett kompetenscentrum för hållbar hälsa, som Karolinska Institutet har bildat tillsammans med Makerere University i Kampala, Uganda.