Publicerad: 2022-10-28 16:26 | Uppdaterad: 2024-04-23 15:56

KI:s Kulturpris 2022 tilldelas Fredrik Ullén

Fredrik Ullén
Fredrik Ullén Foto: Gunilla Sonnebring

Professor Fredrik Ullén har tilldelats utmärkelsen KI Kulturpris 2022 för sin forskning kring kopplingen mellan musik och hjärnan. Priset delades ut under KI:s kulturdag den 19 oktober.

Vinnaren av årets kulturpris vid KI går till Fredrik Ullén, professor i kognitiv neurovetenskap vid institutionen för neurovetenskap för sin ”nyskapande forskning om musik och hjärna, upplysande populärvetenskap, pianospel på högsta internationella nivå”.

Vinnaren utses av KI:s Kulturråd genom att en eller flera personer vid KI, vars värdefulla insatser främjat mötet mellan kultur och vetenskap, såväl inom kultursfären vid KI och/eller i dess samspel med samhället, inom utbildning och/eller forskning belönas med en utmärkelse.

Utmärkelsen, utgörs av ett diplom, en litografi samt en terracotta-skulptur.

Om pristagaren Fredrik Ullén

Fredrik Ullén är Director vid Max Planck-institutet för empirisk estetik i Frankfurt, professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet och konsertpianist. Hans stora forskningsintressen är hur vi lär oss nya färdigheter, expertis och kreativitet, och samband mellan kulturellt engagemang, välbefinnande och hälsa. I mycket av sin forskning studerar han musik och musiker. Detta avspeglar både hans intresse för den musikaliska hjärnan som sådan, och det faktum att musik har visat sig vara en mycket användbar modelldomän för studier av mänskligt lärande, perception och framförande i allmänhet. Metodologiskt kombinerar hans team hjärnavbildning med experimentell psykologi och beteendegenetiska analyser av gen-miljösamspel. Som pianist har Fredrik Ullén uppträtt på ledande konsertlokaler i Europa, Kanada och USA och är representerad som solist på 25 CD-skivor, varav många har fått enastående kritik och utmärkelser i internationell press. Han är hedersdoktor vid Mälardalens högskola (2022), vetenskaplig medlem av Max Planck-sällskapet (2021), och stipendiat vid Academia Europaea (2017) och Kungliga Musikaliska Akademien (2007).