Publicerad: 2021-12-07 15:20 | Uppdaterad: 2021-12-07 15:44

KI utbildar 50 rektorer i medicinsk elevhälsa: ”Kursen fyller en viktig funktion”

KI har startat en uppdragsutbildning på 7,5 hp för rektorer och skolledare för att öka deras praktiska och teoretiska kunskaper om vilka hälsoproblem som påverkar skolgång och inlärning. Utbildningen ingår i Skolverkets satsning ”Fortbildning för rektorer”. Ca 50 rektorer från hela landet deltar och den kommer att pågå fram till april 2022.

Kursledningen för Att leda en hälsofrämjande skola.
Föreläsare på uppdragsutbildningen "Att leda en hälsofrämjande skola". Från höger: Josef Milerad, Lars Cernerud, Camilla Blennerup och Liza Blennerup.

Elever som inte klarar skolans kunskapsmål är en av skolans stora utmaningar. Karolinska Institutet erbjuder just nu en unik utbildning som ger rektorer och skolledare för grund- och gymnasieskolor i hela landet praktiska och teoretiska kunskaper om vilka hälsoproblem som påverkar skolgång och inlärning.

"Många av de svårigheter som man ser hos olika elevgrupper har en blandning av medicinska och psykosociala orsaker. Exempelvis barn som har neuropsykiatrisk problematik kan ha svårt att tillgodogöra sig undervisningen och kan ha svårt att fungera socialt i en stor grupp. Trots detta har de förutsättning för inlärning, men de fungerar på ett lite annorlunda sätt” förklarar Josef Milerad, skolläkare och kursledare.

Kunskaper om stödinsatser och hälsofrämjande program

Ett viktigt inslag i kursen är därför att ge rektorer kunskaper om vilka stödinsatser och hälsofrämjande program som har stöd i forskning. Kursen ger pedagoger de kunskaper och verktyg de behöver för att tidigt hitta och ge rätt stöd till elever där svårigheterna har en medicinsk bakgrund som t.ex. neuropsykiatriska svårigheter, dyslexi eller ångest.

”Den här kursen fyller en viktig funktion. I den 2-åriga rektorsutbildningen finns idag ingen undervisning om medicinska och psykosociala problem som påverkar inlärning. Och rektorer är en viktig målgrupp för dessa kunskaper. Om rektorn har goda kunskaper om elevhälsa så lyfter det hela organisationen” säger Josef Milerad.

Kursdeltagare i Att leda en hälsofrämjande skola.
Kursdeltagare i Att leda en hälsofrämjande skola. Från vänster: Lotta Mantler, Verksamhetschef Specialpedagogiskt Centrum, Falköpings Kommun och Marielouise Johansson, Biträdande rektor Nyarpsskolan, Jönköpings kommun Foto: Michelle Azorbo

Även kursdeltagare ser fram emot att fördjupa sig i medicinsk elevhälsa.

”Jag ser fram emot att få en större förståelse för uppdraget att leda elevhälsa,” säger en kursdeltagare. En annan deltagare förklarar: ”Det har inte funnits en liknande kurs tidigare. Jag har höga förväntningar och ser fram emot att bättre kunna utveckla elevhälsoarbetet”.