Publicerad: 2024-04-16 20:59 | Uppdaterad: 2024-04-17 13:44

KI stödjer translationellt samarbete om pankreascancer

3d-illustration av cancerceller.
3d-illustration av cancerceller. Foto: Getty Images.

Under 2 år kommer Translational Seed Funding Grant 2023 att stödja samarbetsprojektet mellan Schulte-labbet på Fyfa och forskargruppen till Prof Matthias Löhr vid CLINTEC.

I detta projekt kombineras pre-kliniska och kliniska expertis för att utforska receptorstrukturdriven utveckling av nya strategier för att hämma WNT/Frizzled-signalering vid pankreascancer. Vi kommer att kombinera nya småmolekylära föreningar som är riktade mot Frizzled-signalering med sjukdomsrelevanta cellulära modeller för att erhålla proof of concept för vidare föreningsutveckling.

-Jag är väldigt glad att nätverket Cancerforskning KI stödjer vårt projekt och initieringen av detta translationella samarbete. Bidraget är generöst och katalyserar väsentligt arbete i gränslandet mellan molekylära sjukdomsmekanismer, strukturbiologi, medicinsk kemi och onkologi med en vision om att utveckla nya behandlingsalternativ på lång sikt.

Forskningen i Schulte-labbet fokuserar på molekylära mekanismer inom WNT och Frizzled-signalering, ett signalnätverk av yttersta vikt vid många cancerformer. Det aktuella projektet är translationellt och möjliggör tillämpning av de insikter som gruppen har fått under de senaste 5-10 åren i sjukdomsrelevanta cellmodeller i samarbete med en välrenommerad klinisk forskare som är expert på bukspottkörtelcancer, en förödande sjukdom med alldeles för få behandlingsalternativ.

Kontakt

Gunnar Schulte Professor