Publicerad: 2023-09-05 09:23 | Uppdaterad: 2023-09-05 09:23

KI stärker sin position som internationellt universitet

Studenter som sitter på en gräsmatta på campus Solna i solen.
Foto: Liza Simonsson

STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, tar årligen fram ett index som visar hur internationella lärosätena i Sverige är. Nu har de gett maxbetyg, fem stjärnor, till Karolinska Institutet.

De senaste åren har Chalmers, KTH, Handelshögskolan i Stockholm och SLU fått maximala fem stjärnor av STINT. Nu ansluter även KI till denna exklusiva grupp. De resultat som lanseras bygger på data för 2021.

KI har under många år haft mycket internationell forskning så bidragande till den nya (femte) stjärnan var främst en ökning i studentmobiliteten, dvs. andelen studenter som studerat utomlands respektive kommit till Sverige för att studera. Även omfattande internationell erfarenhet hos KI:s ledning bidrog.

– Internationell samverkan är och har alltid varit en viktig del av vår verksamhet och av KI:s Strategi 2030 framgår att ett strategiskt vägval är att KI ska vara ett globalt universitet. Internationalisering är inget självändamål – det är en nödvändighet för att uppnå vår vision, säger Annika Östman Wernerson, rektor vid KI.

Om STINT

STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, inrättades efter beslut av regering och riksdag 1994 med ändamålet att främja internationalisering av svensk högre utbildning och forskning.