KI-kalendern

På den här sidan kan du söka fram och prenumerera på kalenderhändelser. Välj tidsperiod, ämne, plats eller typ av event, eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram och prenumerera på kalenderhändelser.

View expanded
View compact

26 oktober

26 oktober 11:00 - 12:30
TBA
Campus Solna
Få struktur och inspiration för att växa och bredda ditt professionella nätverk!
Föreläsningar och seminarier
26 oktober 12:00 - 13:30
Målpunkt J, plan 5, seminarierum Dens samt via Zoom:https://ki-se.zoom.us/j/65890456661
Danderyds sjukhus
Non-linear models
Fredrik Johansson och Yunzhang Wang
Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/65890456661
Föreläsningar och seminarier
Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
26 oktober 13:00 - 15:00
Kursen är för dig som vill anteckna i ord och bild - på egen hand eller tillsammans med andra. Lär känna de två apparna OneNote och Whiteboard.
Intern kurs och fortbildning
26 oktober 14:00 - 15:00
Zoom
Online
Att screena referenser för inkludering/exkludering är en viktig men ibland svår uppgift när man skriver en översikt. Denna workshop hjälper dig att komma igång med det kostnadsfria onlineverktyget Rayyan. Vi går igenom hur du skapar ett konto, olika sätt att samarbeta med andra granskare,…
Föreläsningar och seminarier
26 oktober 16:30 - 18:00
Zoom
Online
When you use material from other sources in your texts, you need to indicate your sources crystal clearly, but you also need to paraphrase, express the information in your own words (unless you have a strong reason for quoting). Yet, many of us find paraphrasing difficult. During this workshop, you…
Föreläsningar och seminarier

27 oktober

27 oktober 9:00
NB:U102 Lars Klareskog
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Art of Tumor Immunity: Extricating Hypoxia-Driven Immunosuppression in the Solid Tumor Microenvironment
Disputationer
Onkologi-Patologi
27 oktober 9:00 - 12:30
Danderyds sjukhus, Aulan, Entrévägen 2, Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus
Pathophysiological and clinical aspects on the use of high frequency jet ventilation (HFJV) for intraabdominal surgical interventions in general anesthesia
Disputationer
Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
27 oktober 9:00
Skandiasalen QA31:01, Karolinskavägen 37A (Q-huset)
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
The Anterior Chamber of the Eye as An Islet Transplantation Site in Type-2 Diabetes
Disputationer
Molekylär medicin och kirurgi, MMK, Signaltransduktion
27 oktober 9:00
Erna Möllersalen in Neo, Blickagången 16, KI Campus Flemingsberg
Campus Flemingsberg
Välkommen till Maria Creignous disputation med titeln "Improving prognostication for patients with MDS".
Disputationer
Medicin, Huddinge, Hematologi
27 oktober 9:00 - 15:00
Inghesalen, Widerströmska huset, plan 2, Tomtebodavägen 18 A, Solna
Campus Solna
Titel: Controlled drinking - a Viable Treatment Goal in Alcohol Use Disorder?
Disputationer
Klinisk neurovetenskap
27 oktober 10:00 - 12:00
Zoom
Online
Forskningsdokumentation är en viktig del av forskningsprocessen, hur kan du annars bevisa att dina resultat är korrekta? I denna workshop kommer vi att diskutera och lära oss vad som bör dokumenteras, varför det är viktigt och var denna dokumentation bör göras.

Workshoppen ges på…
Föreläsningar och seminarier
27 oktober 10:00
Birger & Margareta Blombäck, BioClinicum
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Lentigo Maligna Melanoma, a clinicopathological and Grenz rays management study
Halvtidsseminarier
Onkologi-Patologi
27 oktober 12:30 - 13:15
https://ki-se.zoom.us/j/63272850933
Online
Du som är redaktör på ki.se är hjärtligt välkommen till webbnack, en kort föreläsning om ett aktuellt ämne inom webbpublicering.
Föreläsningar och seminarier
27 oktober 13:00 - 16:00
Zoom
Online
Under hösten 2023 fortsätter vi att erbjuda kurstillfällen om teambaserat lärande (TBL), både introduktion- och fördjupningsnivå.
Intern kurs och fortbildning
27 oktober 13:00
Atrium, Nobels väg 12B
Campus Solna
Avhandlingstitel: Artificial intelligence in histopathology image analysis for cancer precision medicine
Disputationer
Medicinsk epidemiologi och biostatistik
27 oktober 13:00 - 15:00
Bjuggrenrummet F53, Blickagången 9B
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Digital indirekt gruppbehandling för barn i förskoleålder som stammar: Effekt på stamningens svårighetsgrad och dess påverkan på barn och föräldrar
Föreläsningar och seminarier
Logopedi
27 oktober 14:00 - 15:00
Online
Utbildning i försöksdjursvetenskap är obligatoriskt för dig arbetar eller forskar med djurförsök på KI. Komparativ medicin erbjuder utbildning på olika nivå och CPD-seminarier (continuing professional development) är ett sätt att upprätthålla din kompetens i försöksdjursvetenskap.
Föreläsningar och seminarier

30 oktober

30 oktober 10:00 - 16:00
Online
En gång per termin har vi en introduktionsdag på KI, där vi hälsar alla nya medarbetare välkomna.
Intern kurs och fortbildning
30 oktober 15:00 - 17:00
Målpunkt J, plan 5, seminarierum Atlas
Danderyds sjukhus
LDL-cholesterol levels, treatment, and outcome in individuals without and with established coronary artery disease - a real world setting.
Halvtidsseminarier
Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
30 oktober 15:00 - 17:00
Online
Tandläkare och tandhygienist: välkommen att anmäla dig på ett kostnadsfritt seminarium kring nationella riktlinjer för barn och ungdomar.
Föreläsningar och seminarier
Universitetstandvården, Odontologi
KI webbförvaltning
2023-06-09