KI-kalendern

På den här sidan kan du söka fram och prenumerera på kalenderhändelser. Välj tidsperiod, ämne, plats eller typ av event, eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram och prenumerera på kalenderhändelser.

View expanded
View compact

31 maj

31 maj till 1 juni
Ta chansen att delta i det första NeurotechEU Hackathon någonsin. Du som student eller forskare kommer att arbeta i internationella team för att med all din erfarenhet hjälpa till att hitta nya och kreativa lösningar på en komplex samhällsutmaning kopplad till neurotechområdet.
Annan
31 maj 12:00 - 13:00
Zoom
Online
Junior Faculty på Karolinska Institutet välkomnar er till KI Discovers under våren 2023. Syftet med KI Discovers seminarieserie är att forskare ska presentera den senaste forskningen som genomförts på Karolinska Institutet med fokus på genombrottsforskning som publicerats i prestigefulla…
Föreläsningar och seminarier
31 maj 12:05 - 12:55
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzEzZDM0MmQtMjcwNS00YjA2LTkzMjMtOGE5NDFlMzkzOGI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273c667fd-62b7-4783-8cbf-cf2f2e3a3067%22%2c%22Oid%22%3a%22c7462b0a-dd4d-4660-80ae-34210741b0ef%22%7d
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Institutionen för medicin, Huddinge (MedH) presenterar Grand Round, en populär föreläsningsserie där medicinska nyheter av allmänintresse och presentationer av patientfall presenteras. Varmt välkomna till veckans föreläsning inom neurologi med titeln: ”TNF-alfa behandling i kombination med ALS, bra…
Föreläsningar och seminarier
Medicin, Huddinge
31 maj 14:00
Viking Björk bibliotek, Norrbacka
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Surgical treatment of endocarditis
Halvtidsseminarier
Molekylär medicin och kirurgi, Thoraxkirurgi
31 maj 23:59
KI strävar efter att integrera vetenskap med kultur för att berika verksamheten och stärka KIs betydelse för samhällsutvecklingen (se KI-visionen Strategi 2030). KI har ett ansvar att agera som drivkraft för spridning av och dialog kring kunskap i samhället.
Annan

1 juni

1 juni 8:45 - 16:30
4J samt 4L Takterassen, entréplan i Staden på Alfred Nobels Allé 8
Campus Flemingsberg
Logopedprogrammet och enheten för logopedi välkomnar er till en vetenskaplig dag då årets examensarbeten i logopedi presenteras.
Konferenser och symposier
Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Logopedi
1 juni 9:00
ARC:s stora konferensrum, plan 10, Widerströmska, Tomtebodavägen 18a, Solna och via Zoom (https://ki-se.zoom.us/j/68824648541)
Online
Välkommen till Clare Tazzeos halvtidsseminarium, torsdagen den 1 juni 2023, kl. 09:00 i Widerströmska. Det går även att ansluta via Zoom.
Halvtidsseminarier
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, ARC, Medicin Calderón-Larrañaga
1 juni 10:30
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Innate immunity and biodistribution in vivo by modern immunostimulatory formulations - mRNA vaccine and CD40-targeting antibody.
Halvtidsseminarier
Medicin, Solna
1 juni 12:00
Pippi Långstrump-rummet, vån 12 och via Zoom
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Välkommen till BCFE seminariet torsdag 1/6 kl. 12.00. Föreläsare: Alexandra Haara Löfstedt.
Föreläsningar och seminarier
Barnonkologi och Barnkirurgi
1 juni 12:30 - 13:30
ANA 8, 4V
Campus Flemingsberg
Emelie från Avonova ger tips och råd kring risker vid påfrestande arbetsställningar, repetitivt arbete, statisk belastning och manuell hantering, riktat på miljö för tandtekniker, klinik, laboratorium och steril.
Föreläsningar och seminarier
Universitetstandvården, Odontologi
1 juni 13:00
ÖNH-biblioteket, B51
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Surgical injury in otorhinolaryngology
Halvtidsseminarier
Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Öron näs o halssjukd
1 juni 13:00
Sevastikbiblioteket, K 52
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Patient-reported outcome after knee arthroplasty
Halvtidsseminarier
Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Ortopedi och bioteknologi
1 juni 13:00 - 14:00
https://ki-se.zoom.us/j/64929830543
Online
Du som är redaktör eller innehållsgranskare på ki.se är välkommen till digital drupalverkstad.
Annan
1 juni 13:00 - 17:00
Berzelius väg 3, Andreas Vesalius lecture hall
Campus Solna
Welcome to the 2nd DDKI Scientific symposium which includes:
• Showcase of DDKI research at KI
• Panel discussion
• Mingle and networking
Konferenser och symposier
1 juni 13:00 - 15:00
Kursen är för dig som vill anteckna i ord och bild - på egen hand eller tillsammans med andra. Lär känna de två apparna OneNote och Whiteboard.
Intern kurs och fortbildning
1 juni 13:00
MEB North 3
Campus Solna
Titel: Extrapolating survival with applications in health technology assessment
Föreläsningar och seminarier
Medicinsk epidemiologi och biostatistik
1 juni 14:00 - 15:00
Campus Flemingsberg
Talare: Filipe Pereira, Lund University
Titel: Harnessing Direct Cellular Reprogramming for Cancer Immunotherapy
Föreläsningar och seminarier
1 juni 14:30
Rum: Von Behring, Alfred Nobels Allé 8, plan 9 och/eller Zoom.
Campus Flemingsberg
Contextualization of Molecular Network Models and their Application to Cancer Biology.
Föreläsningar och seminarier
Laboratoriemedicin
1 juni 16:10 - 17:10
Erna Möllersalen, NEO, Blickagången 16
Campus Flemingsberg
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik bjuder in till seminarium med Professor Olof Sköldenberg, KIDS.
Föreläsningar och seminarier
Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Logopedi, Anestesi, Radiologi, Transplantation, Pediatrik, Kirurgi och onkologi, Ortopedi och bioteknologi, Obstetrik o gynekologi, Med njursjukdomar, Utbildningsnämnden, Urologi, Öron näs o halssjukd, Radiografi, Audiologi, Terapeutisk Immunologi och Transfusionsmedicin, Eliminering av livmoderhalscancer

2 juni

2 juni 8:30
Studenttorget, plan 1, Eye Center of Excellence, Eugeniavägen 12, Solna
S:t Eriks Ögonsjukhus
Titel: Clinical and molecular aspects of eye cancer progression
Halvtidsseminarier
Klinisk neurovetenskap
KI webbförvaltning
2022-06-08