Publicerad: 2015-04-22 14:11 | Uppdaterad: 2022-05-12 14:30

KI introducerar visualiseringsbord i anatomiundervisningen

Varje läsår genomgår cirka 1600 studenter anatomiundervisning vid Karolinska Institutet. Nu får de tillgång till ett visualiseringsbord där de själva kan vrida, vända och skära i digitala patientfall. Verktyget ersätter inte undervisning på donerade kroppar, men är ett värdefullt komplement.

Karolinska Institutet har investerat i ett interaktivt visualiseringsbord för att utveckla sin anatomiundervisning. Bordet ger studenterna möjlighet att virtuellt undersöka tredimensionella patientkroppar. På läkar- och tandläkarprogrammen blir visualiseringsbordet ett viktigt komplement till undervisning på donerade kroppar. Bordet kommer även att användas inom övriga utbildningsprogram där anatomikurser ingår. Där har anatomiundervisningen tidigare främst utgått från bilder och plastmodeller, varför visualiseringsbordet innebär en avsevärd pedagogisk förbättring.

– Visualiseringsbordet är en viktig investering för att modernisera och öka kvaliteten i vår undervisning, säger Sandra Ceccatelli, prefekt vid institutionen för neurovetenskap som ansvarar för utbildningen i anatomi vid KI. Instrumentet öppnar unika möjligheter att förmedla den basala kunskapen om kroppen som innebär ett helt nytt sätt att lära ut anatomi till våra studenter. Vi tror också att visualiseringsbordet på sikt kan utvecklas till ett väldigt spännande forskningsredskap.

Visualiseringsbordet från företaget Sectra är en svensk innovation som rönt internationell uppmärksamhet. Det beskrivs enklast som en mycket stor pekskärm – 55 tum – som låter användaren interaktivt studera tredimensionella bilder av skannade människokroppar. Med enkla fingerrörelser kan användaren vrida och vända på kroppen, skära i den, zooma in och ut, skala bort lager med mera. Bildmaterialet kommer från magnetresonans- och datortomografiundersökningar av verkliga kroppar.

– Visualiseringsbordet kan liknas vid en enorm surfplatta, och styrs med likartade handgrepp, vilket gör det till ett mycket intuitivt och lättarbetat verktyg, säger professor Björn Meister, grundutbildningsansvarig för anatomi och histologi. Att få studera en riktig kropp är det bästa sättet att lära sig anatomi. Det har tidigare varit förbehållet läkar- och tandläkarstudenter, men nu får alla studenter som läser anatomi den möjligheten.

Visualiseringsbordet är tänkt att användas vid alla de KI-program där anatomikurser ingår: läkar-, tandläkar-, biomedicinar-, fysioterapi-, psykolog-, tandhygienist-, optiker-, logoped- och barnmorskeprogrammen. Totalt rör det sig om runt 1600 studenter per läsår. Bordet har redan börjat användas i liten skala och från höstterminens start är det tänkt att det ska vara implementerat i undervisningen på allvar.

De pedagogiska fördelarna med verktyget är många, menar Björn Meister. Interaktiviteten är förstås en viktig del; liksom att materialet är i 3D. Vissa delar av människokroppen är svåra att skaffa sig en tredimensionell förståelse av utifrån tvådimensionella bilder.

– Funktionen att tända och släcka olika lager, att till exempel ta bort muskler och nerver, är förstås också väldigt användbar, säger Björn Meister. En annan viktig aspekt är möjligheten att studera många kroppar istället för en. Alla kroppar är olika, och på det här sättet kan vi visa den variationen för studenterna.

Ytterligare en fördel jämfört med verkliga kroppar är möjligheten att repetera. Det digitala patientmaterialet förbrukas inte utan går att återanvända hur många gånger som helst.

På sikt ser Meister också intressanta möjligheter att använda visualiseringsbordet för forskning vid KI.

– En tanke som redan har väckts är att använda bordet för att studera mikroskopiskt material, säger han. Det har utvecklats spännande mikroskopiska tekniker som ger tredimensionella data, och visualiseringsbordet vore ett väldigt bra sätt att åskådliggöra dessa.

Genom Sectras utbildningsportal får KI del av material från andra lärosäten med visualiseringsbord runt om i världen. Björn Meister hoppas att KI i framtiden, i samarbete med Karolinska universitetssjukhuset, också ska kunna bidra med egna patientfall till denna bank.