Publicerad: 2019-05-13 14:14 | Uppdaterad: 2019-09-16 15:19

KI i samarbete mellan Sverige och Sydafrika kring Agenda 2030

Den 6–10 maj samlas representanter för svenska och sydafrikanska universitet för en forsknings- och innovationskonferens i Stellenbosch, Sydafrika. Konferensen genomförs inom ramen för det STINT-finansierade projektet South Africa–Sweden University Forum (SASUF) och fokuserar på Agenda 2030.

Från Karolinska Institutet deltar 15 forskare och doktorander samt vicerektor för forskning Anders Gustafsson.

Sasuf (South Africa – Sweden University Forum) är ett partnerskap mellan 36 svenska och sydafrikanska universitet och syftar till att stärka samarbetet mellan länderna kring forskning, utbildning och innovation. I årets konferens deltar cirka 500 forskare, beslutsfattare och representanter för forskningsråd och näringsliv. Målet är att bygga upp internationella samarbeten och ta sig an utmaningarna med FN:s Agenda 2030 och hållbarhetsmålen.

– Det är uppenbart att det finns en ömsesidig stark vilja bland forskare och universitet i våra båda länder att samarbeta tvärvetenskapligt och gränsöverskridande kring hållbarhetsmålen, säger Eva Åkesson, rektor för Uppsala universitet och initiativtagare till projektet.

Huvudpunkten är Sasufs forskningsseminarier den 8–10 maj då forskare träffas under sex olika teman med anknytning till Agenda 2030. Områdena det handlar om är: klimat, utbildning, hälsosystem, hållbara samhällen, hållbara städer och IT-säkerhet.

Under veckan kommer totalt 49 olika evenemang arrangeras runt om i olika delar av Sydafrika. Evenemangen skapar ytterligare möjligheter för forskarna att möta finansiärer, näringsliv, beslutsfattare och allmänhet.

Nästa år kommer forsknings-och innovationsmötet inom nätverket Sasufs att äga rum i Uppsala.