Publicerad: 2023-12-13 11:08 | Uppdaterad: 2023-12-13 12:07

KI-forskaren Birgitta Henriques Normark invald i IVA

Dekorativ bild.
Illustration: Getty Images.

KI-forskaren Birgitta Henriques Normark är nyinvald ledamot av IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien). IVA arbetar för att bygga broar mellan akademi, näringsliv och politik och verkar för människans förmåga att bidra positivt till samhället genom teknisk och ekonomisk vetenskap.

Marcus Wallenberg och Tuula Teeri.
Marcus Wallenberg och Tuula Teeri. Foto: IVA.

– De nya ledamöternas samlade erfarenheter och kompetenser kommer att bli ett viktigt tillskott för oss som akademi. Det här gör att vi ytterligare stärker och breddar IVA:s kompetenser i viktiga framtidsfrågor så som artificiell intelligens och hållbar utveckling, säger Marcus Wallenberg, preses IVA och Tuula Teeri, vd för IVA i ett gemensamt uttalande. 

Vid IVA:s akademisammankomst den 7 december beslutades om inval av 40 nya ledamöter bland ledande befattningshavare inom näringsliv och forskning. 

Birgitta Henriques Normark. Foto: Stefan Zimmerman.

Bland dem finns Birgitta Henriques Normark, professor vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Karolinska Institutet, överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset samt preses för KVA (Kungliga Vetenskapsakademien), som väljs in i IVAs avdelning Utbildning och forskning. 

IVA bildades för över 100 år sedan och är världens äldsta ingenjörsvetenskapsakademi. IVA samlar kompetens och erfarenhet från cirka 1 300 invalda akademiledamöter och 250 företag.