Publicerad: 2020-09-18 12:02 | Uppdaterad: 2020-12-28 10:15

KI-forskare tilldelade 1,75 miljoner dollar NIH Prime-bidrag för forskning om Alzheimers sjukdom

Photo of a man, leaves in the background
Dr. Ivan Nalvarte. Foro: Anders Lindholm, BioNut

Dr. Ivan Nalvarte, senior forskare och docent vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära (BioNut) vid Karolinska Institutet, har beviljats ett bidrag på cirka 1,75 miljoner US-dollar i fyra år, från National Institute of Health (NIH), USA.

Trots det faktum att kvinnor har en högre risk att utveckla svår Alzheimers sjukdom (AD) än män, finns det mycket liten molekylär förståelse bakom detta fenomen, särskilt när det gäller effekterna av förlusten av det nervskyddande kvinnliga könshormonet östrogen under klimakteriet.

”Genom att kombinera unika epidemiologiska data om användning av hormonbehandling i Sverige med registerinformation om utfall av AD och icke-AD-demens, och integrera dessa data med detaljerade mekanistiska studier, hoppas vi att vårt projekt kommer att bidra med ökad förståelse kring om och hur östrogenförlusten i klimakteriet spelar in i AD risken”, säger Ivan Nalvarte som kommer att leda detta projekt.

NIH R01 Research Project-bidraget är ett extremt konkurrenskraftigt program även för erfarna forskare inom USA.

Resultat av tvärvetenskapligt samarbete mellan KI-forskare

Denna NIH Prime-tilldelning är resultatet av ett hängivet tvärvetenskapligt team av enbart KI-forskare. Forskarna som samarbetar i detta projekt är docent Karin Leander (Institutet för miljömedicin), docent Per Nilsson (Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, NVS) och biträdande professor Silvia Maioli (Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle).

Dr. Nalvarte och hans team kommer att studera hur könshormoner och faktorer som påverkar könshormonsignalering, särskilt östrogensignalering, bidrar till AD-risk och sjukdomsprogression.

"Det finns många oenigheter om effekterna av könshormoner i neurodegenerativ sjukdom", säger Ivan Nalvarte. "Med detta projekt vill vi ta itu med dessa oenigheter genom ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt", säger han. Projektet kommer att studera omfattande epidemiologiska data om användning av hormonersättningsterapi, kardiometabola sjukdomar, AD och icke-AD-demens utfall, och integrera dessa resultat med experimentella data från modeller av AD och könshormon-signalering, samt med omfattande validering mot mänskliga hjärnprover.

"Med detta NIH-bidrag hoppas vi kunna ge en vetenskaplig grund för mer personliga rekommendationer till kvinnor i klimakteriet, med avsikten att undvika ökad risk för AD", säger Ivan Nalvarte.

Kontakt

Ivan Nalvarte Senior Forskare