Publicerad: 2021-10-12 12:48 | Uppdaterad: 2021-10-12 12:49

KI-forskare tilldelad 1,5 miljoner USD i forskningsbidrag för ALS från CDC Prime

porträtt av professor Fang Fanf i labbet.
Fang Fang, professor vid Institutet för miljömedicin (IMM) Foto: Ulf Sirborn

Dr. Fang Fang, professor vid Institutet för miljömedicin (IMM) vid Karolinska Institutet, har tilldelats ett anslag på cirka 1,5 miljoner US-dollar för tre års forskning från Centers for Disease Control & Prevention (CDC), USA.

Forskningsprojektet kommer att studera militärtjänst, traumatisk hjärnskada (TBI), kronisk neuroinflammation och infektion som potentiella riskfaktorer för amyotrofisk lateralskleros (ALS), med hjälp av data och bioprover som samlats in i Kvalitetsregistret för ALS (Swedish Motor Neuron Disease (MND) Quality Registry) och ALSrisc (en fallkontrollstudie av ALS som pågår sedan 2016 i Stockholm). Projektet kommer att fokusera på samspelet mellan dessa faktorer och en individs genetiska bakgrund, miljöexponering och intern homeostas. Ett annat syfte med projektet är att utveckla ett molekylärt fenotypbaserat verktyg för att möjliggöra mer exakt förutsägelse av sjukdomsprogression för ALS-patienter. Viktiga resultat från detta projekt kommer också att återskapas med hjälp av data och bioprover som samlats in i USA:s nationella ALS-register. Denna studie förväntas ge ny kunskap om förebyggande av ALS bland högriskindivider och identifiera nya terapeutiska mål.

Dr. Fang Fang och hennes team vid Institutet för miljömedicin kommer att ha ett nära samarbete med Dr. Caroline Ingre vid Institutionen för klinisk neurovetenskap och Neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset och Dr. Manish Arora vid institutionen för miljömedicin och folkhälsa, Department of Environmental Medicine and Public Health, Icahn School of Medicine vid Mount Sinai, New York.