Publicerad: 2021-09-13 11:09 | Uppdaterad: 2022-10-25 15:43

KI-forskare har beviljats 1.56 million US dollar NIH-stöd för forskning om Alzheimers sjukdom

Porträtt på Christian Riedel, Sara Hägg och Per Nilsson.
Det tvärvetenskapliga teamet av KI -forskare involverad i NIH -projektet; Christian Riedel (BioNut), Sara Hägg (MEB) och Per Nilsson (NVS). Foto: Ulf Sirborn

Docent Sara Hägg har, tillsammans med ett tvärvetenskapligt team av KI -forskare, tilldelats ett NIH Prime R01 forskningsanslag från NIH för sin forskning om läkemedel för primärt förebyggande av Alzheimers sjukdom. Forskningsanslaget har beviljats för tre år med möjlighet att ansöka om ytterligare två år.

NIH R01 forskningsanslag är ett extremt konkurrenskraftigt program även för erfarna forskare i USA. Detta NIH Prime forskningsanslag är resultatet av ett dedikerat tvärvetenskapligt team av KI -forskare bestående av:

Professor Kristina Johnell och Docent Arvid Sjölander, båda från institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) kompletterar teamet med sin expertis inom geriatrisk farmakoepidemiologi respektive biostatistik.

– Det krävs hårt arbete för att ansöka om ett NIH-bidrag. Vi började utforma projektplanen redan för två år sedan, så det är fantastiskt att äntligen få finansiering och att kunna starta projektet, säger Sara Hägg.

– Syftet med projektet är att hitta godkända läkemedel som har en effekt på åldrandet och därmed även kan förebygga Alzheimers sjukdom. Vår förhoppning är att vi kommer hitta sådana läkemedelskandidater som kan tas vidare till kliniska tester och komma till användning för dem som behöver det.

Om forskningen

Det behövs nya läkemedel för att förebygga eller behandla Alzheimers sjukdom (AD). Detta projekt använder sig av en innovativ omvänd translationell metod för att återanvända läkemedel för primärt förebyggande av AD. Projektet för samman forskare från molekylär epidemiologi och grundforskning i ett tvärvetenskapligt arbete. Det tvärvetenskapliga teamet kommer att använda en datadriven metod för att söka bland läkemedel som redan används för andra åldersrelaterade tillstånd. Avancerade epidemiologiska metoder kommer att tillämpas på data från välstuderade longitudinella kohorter och svenska register. De mest lovande kandidaterna kommer att screenas i humana cellmodeller och C. elegans, och ytterligare valideras i musmodeller för åldrande och AD -patologi.