Publicerad: 2020-07-06 10:39 | Uppdaterad: 2020-07-07 11:12

KI-forskare får miljonbidrag från VR för covid-19-projekt

Totalt 23 forskare får dela på 33 miljoner kronor i Vetenskapsrådets projektbidrag för corona- och covid-19-forskning. Av dessa är 11 forskare vid Karolinska Institutet.

Totalt delar KI-projekten på sammanlagt 17 766 581 SEK. De beviljade projekten är:

Marcus Buggert: Cellular-mediated immunity against SARS-CoV-2

Bo Burström: Betydelsen av kommuners olika organisation av äldreomsorg och äldrevård och deras åtgärder mot covid-19 för dödlighet och vårdutnyttjande bland äldre personer i Region Stockholm

Joakim Dillner: Konvalescent plasma för behandling av COVID-19: En randomiserad kontrollerad studie

Laura Fratiglioni: Indirekta skador av COVID-19 hos äldre personer: hälsoeffekter på kort och lång sikt av epidemins utbrott

Kristina Johnell: Studier av de mest utsatta i COVID-19 pandemin: äldre personers läkemedel och andra avgörande faktorer i stora registerdata

Jonas Klingström: Vad definierar en genomgången SARS-CoV-2 infektion och vad skyddar mot en ny?

Karin Loré: Antikroppsspecificitet för skyddande immunitet efter Covid-19 vaccinering

Erik Melén: Immunologiska och genetiska faktorer vid COVID-19 av betydelse för immunitet och långsiktiga hälsoeffekter; en ny uppföljning av BAMSE-studien

Alexandra Sjöström-Bujacz: Dagbok från en pandemi: Övervakning av arbetsrelaterade stressymtom hos vårdpersonal genom en mobilapplikation.

Anna Smed Sörensen: Studier av immunsvar i luftvägar och lungor för att förstå vad som dikterar sjukdomsgrad vid COVID-19

Anders Sönnerborg: Antiviralt läkemedel mot CoV-2 helicase