Publicerad: 2022-10-25 13:00 | Uppdaterad: 2023-03-09 14:26

KI-forskare får Lise Meitners bidrag för israeliskt-svenskt forskningssamarbete

Totalt åtta forskningsprojekt delar på nära 50 miljoner kronor i utlysningen "Lise Meitner Grants for Israeli-Swedish Research Collaboration”, ett samarbete mellan Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, och Israels ministerium för innovation, vetenskap och teknik, MOST. Två av forskningsprojekten drivs på Karolinska Institutet.

KI-projekten handlar om att utveckla läkemedel mot sjukdomen fettlever och i ett annat projekt att via tumörutsöndrade nanopartiklar, s.k.exosomer, i blodet hos lungcancerpatienter kunna förutsäga risken för metastasering till hjärnan.

Bidragen ska användas för gemensam forskning, seminarier, konferenser, workshops och utbyte av personer mellan de deltagande grupperna under en femårsperiod.

Forskningsprojekt vid KI som tilldelas anslag:

Myriam Aouadi vid institutionen för medicin, Huddinge tilldelas 3 124 436 SEK för projektet "Cannabinoid-1 receptorn som terapi för fettleversjukdom".

Rolf Lewensohn vid institutionen för onkologi-patologi tilldelas 3 120 678 SEK för projektet "Exosomanalys - prediktion av hjärnmetastaser vid lungcancer".