Publicerad: 2018-12-06 09:16 | Uppdaterad: 2018-12-06 14:22

KI-forskare får en tredjedel av VR:s bidrag till klinisk forskning

Forskare vid KI får drygt 37 procent av Vetenskapsrådets beviljade medel till klinisk behandlingsforskning 2018. Av 200 miljoner kronor för åren 2019–2021 går drygt 75 miljoner kronor till forskning vid KI. VR beviljade också medel till forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa, av totalt beviljade 137,4 miljoner kronor för åren 2018–2023 går nästan 50 miljoner kronor till KI-forskare.

Projektbidragen gick till följande forskare vid KI:

Jonas Bergh, institutionen för onkologi-patologi, beviljas totalt 13,5 miljoner kronor för finjustering av preoperativ systembehandling och upprepad terapi-utvärdering; crossover-design i en prospektiv randomiserad fas II-studie för HER2-positiv bröstcancer.

Annika Bergquist, institutionen för medicin Huddinge, beviljas totalt 18,9 miljoner kronor för sin forskning om behandling med atorvastatin vid primär skleroserande kolangit (PSC) – en randomiserad kontrollerad studie.

Cecilia Ekeus, institutionen för kvinnors och barns hälsa, beviljas totalt 300 tusen kronor för sin forskning om neurologisk sjuklighet hos barn som drabbats av hjärnblödning i samband med förlossning med sugklocka.

Bo Göran Ericzon, institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, beviljas totalt 18 miljoner kronor för sin forskning om immunoterapi vid organtransplantation för att minimera behovet av immunosuppression.

Christina Dalman, institutionen för sin folkhälsovetenskap, beviljas totalt 24,9 miljoner kronor för sin forskning om tidiga insatser vid psykisk ohälsa - Hur kan barriärer till vård överbryggas för nyanlända barn och unga?

David Mataix-Cols, institutionen för klinisk neurovetenskap, beviljas totalt 4,7 miljoner kronor för sin forskning om klinisk- och kostnadseffektivitet av internetförmedlad beteendeterapi för barn och ungdomar med Tourettes syndrom.

Ellenor Mittendorfer-Rutz, institutionen för klinisk neurovetenskap, beviljas totalt 24,9 miljoner kronor för sin forskning om psykisk ohälsa och social integration bland flyktingbarn - orsaker, prognos, prevention och behandling.

Anna Norhammar, institutionen för medicin Solna, beviljas totalt 19,5 miljoner kronor för sin forskning om hjärtinfarkt och nyinsättning av metformin (MIMET) - en register-randomiserad kontrollerad studie.