Publicerad: 2021-10-06 08:00 | Uppdaterad: 2021-10-06 08:00

KI forskare belönas med miljon för blodkärlsforskning

Professor Christer Betsholtz, Integrated Cardio Metabolic Centre. Credit: Stefan Zimmerman.
Professor Christer Betsholtz, Integrated Cardio Metabolic Centre (ICMC). Credit: Stefan Zimmerman. Foto: Stefan Zimmerman

Blodkärlsforskaren Christer Betsholtz, professor vid institutionen för medicin i Huddinge vid Karolinska institutet, får Fernströmstiftelsens nordiska pris, och belönas med en prissumma på en miljon kronor för sin forskning kring blodkärlens struktur och funktion.

Eric K Fernströms stiftelses stora nordiska pris är ett av de största skandinaviska forskningspriserna inom medicin. Professor Christer Betsholtz vid institutionen för medicin i Huddinge och verksam vid ICMC/Metabolism, får nu utmärkelsen för sin forskning kring blodkärlens struktur och funktion. ”Hans forskning har varit av essentiell betydelse för vår förståelse av hur blodkärlens celler samverkar för att nå den funktionella balansen som krävs för att upprätthålla en fungerande blodcirkulation”, lyder motiveringen.

Christer Betsholtz är ledande inom blodkärlsforskningsfältet och har kartlagt kommunikationen mellan olika celltyper i blodkärlen och hur dessa celler utvecklas och nybildas. Det är framförallt endotelcellerna, som bildar det inre röret i våra blodkärl, och pericyterna, den andra celltypen som ingår i de minsta blodkärlen eller kapillärerna, som Christer intresserat sig för.

Hans forskning bidrar till ökad förståelse för blodkärlens roll vid olika sjukdomar

Under 90-talet visade Christer med hjälp av knockout-möss, hur fosterutvecklingen avbröts före födseln hos möss utan gener vilka uttrycker tillväxtfaktorn PDGF. Studierna visade hur PDGF spelar en roll inte bara vid cancer, utan även har en fundamental betydelse för blodkärlens utveckling och funktion. Christer Betsholtz och hans forskargrupp har även visat att nya blodkärl växer fram och bildas med hjälp av en specialiserad typ av endotelceller, så kallade tip-celler.

Upptäckten om pericyterna och tip-cellernas roll när blodkärl nybildas har gett ringar på vattnet, och cellerna studeras nu vid bland annat cancer och Alzheimer’s sjukdom. Christer Betsholtz arbetar idag inom båda dessa områden och har bland annat klarlagt att pericyterna spelar en viktig roll i regleringen av den så kallade blod-hjärnbarriären, vars uppgift det är att skydda hjärnans nervceller som behöver en strikt reglerad miljö för att fungera. 

En del av Christer Betsholtz forskning nu handlar om att ta fram en molekylär karta över cellerna som bygger upp hjärnans blodkärl. Första versionen publicerades 2018 och används idag av forskare över hela världen. Christer Betsholtz och hans grupp hoppas bidra till ökad förståelse om blodkärlens roll vid olika sjukdomar, men också till att man hittar nycklar som öppnar blod-hjärnbarriären.

"Det finns många olika viktiga och intressanta obesvarade frågor inom blodkärlsbiologin, mitt fokus kommer att ligga på den fortsatta kartläggningen av blodhjärnbarriären. Kan vi förstå mer om hur pericyterna får blodhjärnbarriären att utmogna och fungera, kanske vi också kan hitta sätt att få in läkemedel i hjärnan", säger Christer till Lunds Universitet.