Publicerad: 2018-04-05 08:01 | Uppdaterad: 2018-04-05 08:08

KI får Vinnova-anslag för konceptet Tugga och svälj

Professorerna Mats Trulsson och Gunilla Sandborgh Englund får 466 000 kronor från Vinnova för Tugga och svälj – ett koncept för ökad hälsa och välmående bland äldre.

Projektet syftar till att utveckla nya diagnosverktyg för tugg- och svälj-problem och är ett samarbete mellan KI, Högskolan i Kristianstad och RISE.

Vinnovas anslag