Publicerad: 2020-10-09 11:57 | Uppdaterad: 2020-10-09 12:24

KI får drygt 50 miljoner i Fortes öppna utlysning

Forskare vid KI får 52 120 000 kr i Fortes årliga öppna utlysning. Utlysningen är öppen för ansökningar inom Fortes övergripande ansvarsområden: hälsa, arbetsliv och välfärd.

Syftet är att möjliggöra analys av och bidra till en fördjupad kunskap inom avgränsade forskningsområden eller frågeställningar.

Projektbidrag

 • Ann-Helen Patomella, ”Aktivare vardag (Make My Day): utvärdering av ett stroke-preventionsprogram som baseras på deltagande i hälsofrämjande engagerande vardagsaktiviteter”, anslag på 4 990 000 kr
 • Kristina Gemzell Danielsson, ”Medicinsk abort via telemedicin jämfört med rutinbehandling - en randomiserad studie”, anslag på 4 800 000 kr
 • Johan Franck, ”Missbruk av opioider på recept: förbättrad prevention och behandling”, anslag på 4 980 000 kr
 • Sofia Carlsson, ”Yrkets betydelse för Typ 2-diabetesrisk och prognos. Resultat från hela yrkesverksamma befolkningen 2006-2015”, anslag på 3 770 000 kr
 • Neda Agahi, ”Nya kohorter, nytt åldrande? Levnadsvanor och livsstil i förändring”, anslag på 4 620 000 kr
 • Lisa Berlin Thorell, ”Digitala medier och mental ohälsa hos barn och ungdomar: Tidiga prediktorer och könsskillnader”, anslag på 3 280 000 kr
 • Lena Von Koch, ”Partnerskap för delaktighet i samhället efter förvärvad hjärnskada - en deltagarbaserad ansats”, anslag på 4 900 000 kr
 • Sara Öberg, ”Kartläggning av användningen av fertilitetsläkemedel i Sverige och dess relation till kardiovaskulära utfall i kvinnor”, anslag på 4 910 000 kr

Juniorforskarbidrag

 • Xia Jiang, ”Utnyttjande av genom-vid genetisk information från ett mycket stort antal individer för att öka den kausala förståelsen av sambandet mellan modifierbara miljöfaktorer och multipel skleros”, anslag på 5 500 000 kr
 • Cecilia Orellana, ”Riskfaktorer för arbetsplatsolyckor bland invandrare jämfört med svenskfödda i Sverige”, anslag på 4 380 000 kr
 • Donghao Lu, ”Påverkan av premenstruella störningar på kvinnors hälsa och arbetsliv”, anslag på 5 990 000 kr